Vlasnicima objekata novčana naknada za svako gnijezdo bijele rode

Danas je Dan roda, u Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 265 gnijezda ove zaštićene ptičje vrste!
Foto: Zagrebačka županija

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i ove godine nastavlja s realizacijom projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“.

Projekt ima za cilj očuvanje gnijezda bijele rode na krovovima objekata, kao i participaciju dijela troškova popravka krovišta.

Kako bi ostvarili naknadu od 92,91 eura vlasnici objekata, koji sudjeluju u projektu, trebaju provjeriti već popunjene podatke u Obrascu koji su dobili na  kućnu adresu, po potrebi izmijeniti ili ispuniti podatke koji nedostaju te potpisati. Popunjeni i vlastoručno potpisani obrazac potrebno je poslati najkasnije do 25. kolovoza 2023. godine na adresu: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor ili na email [email protected].

Vlasnici objekata koji na svom objektu (kuća ili gospodarska zgrada) imaju gnijezdo bijele rode, a do sada nisu sudjelovali u projektu, pozivaju se da Javnoj ustanovu Zeleni prsten jave na broj telefona: 01/6111-552  ili e-mail: [email protected] gdje će dobiti informacije o dokumentaciji (preslika posjedovnog lista, osobne iskaznice vlasnika objekta, broj tekućeg računa te kontakte) koju je potrebno dostaviti do najkasnije do 25. kolovoza 2023. godine.

Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu. Najviše roda na području Zagrebačke županije nalazi se u gradovima  Vrbovec i Ivanić Grad, općinama Pisarovina i Klinča Sela. Sela s najvećim brojem roda su Donja Kupčina i Donja Zdenčina.

Rode svake godine nadograđuju svoja gnijezda, a isto gnijezdo može se koristiti desetljećima pa čak i više od 100 godina. Najveća gnijezda mogu biti visoka i široka preko 2 metra te doseći masu od čak 1000 kg zbog čega dolazi do oštećenja krovišta.