VAŽNA INFORMACIJA za roditelje i skrbnike djece koja na jesen kreću u prvi razred

Učenici - djeca
Foto: Pixabay

Na službenoj web stranici Grada Zagreba objavljena je Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. u kojoj se daju sve bitne informacije koje trebaju imati roditelji i skrbnici budućih prvoškolaca.

Prema toj Odluci, u I. razred osnovne škole dužna su se upisati djeca koja će do 1. travnja 2018. godine (zaključno s 31. ožujka 2018. godine) navršiti 6 godina života.

Prije upisa u I. razred dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja. Postupak provodi stručno povjerenstvo škole koju će dijete pohađati prema upisnom području, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine. Roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom školskom liječniku kako bi dobio upute i točno vrijeme pregleda. Potrebno je, također, zatražiti termin pregleda u školi kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Za dijete koje će do kraja 2018. godine navršiti 6 godina, a nije školski obveznik, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2018. godine u Područnim uredima gradske uprave, prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja do roka za upis u I. razred, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2018. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme pregleda.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:

1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred
2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu djeteta u I. razred, Rješenje kojim se to omogućuje.

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba te kontakti škola i nadležnih liječnika bit će objavljeni na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje i svih Područnih ureda gradske uprave; dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba; Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za obrazovanje na broj telefona: 6100-554.