Započela isplata korisnicima novčane pomoći za roditelje odgojitelje

Započela isplata korisnicima novčane pomoći za roditelje odgojitelje
Foto: Pixabay

Gradski Ured za demografiju objavio je da je započela isplata korisnicima novčane pomoći za roditelje odgojitelje.

Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, koja je stupila je na slanu 15. kolovoza ove godine (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/18), uređeni su uvjeti, način i postupak ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja koju osigurava Grad Zagreb, u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom.

Prema toj Odluci. pod pojmom “roditelj odgojitelj” podrazumijeva se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koja u zajedničkom kućanstvu živi s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanja, a najstarije dijete u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od dvadeset i šest godina života te koja ispunjava i ostale uvjete koji su propisani odredbama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.

Iznimno, najstarije dijete može biti starije od dvadeset šest godina života ako ima teži invaliditet (III. stupanj) ili teški invaliditet (IV. stupanj), prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom.

Više informacija možete pronaći na ovom linku.