OGLASIO SE GRAD ZAGREB: Evo kako oni vide uzroke, posljedice i samu proceduru donošenja izmjena GUP-a

Milan Bandić
Foto: Zagreb.hr

Grad Zagreb jutros je medijima dostavio priopćenje u kojem se iznose stajališta gradonačelnika Milana Bandića i njegove administracije o pitanju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.

Priopćenje prenosimo u cijelosti, bez ikakvih intervencija.

“Drage Zagrepčanke i dragi Zagrepčani,

svjedoci smo kako već duže vrijeme, a posebno ovih dana do vas dopiru različite informacije vezane za Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.

U javnom prostoru, u atmosferi, usuđujemo se reći, politikantstva i manipulacija po svaku cijenu, gube se iz vida činjenice i prava istina! Zato, istine radi, i vas koji trebate znati kontekst, uzroke i posljedice odluke koju trebaju donijeti gradski zastupnici, želimo istaknuti:

ISTINA JE!

Istina je da je Gradska skupština Grada Zagreba donijela 2015. godine Odluku o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba kojom je započeo postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba.

Istina je da je 2016. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, a kojom su odlukom utvrđeni ciljevi i programska polazišta za izradu i donošenje izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba.

Istina je da je javna rasprava održana od 12. do 26. rujna 2017. godine, a ponovna javna rasprava od 31. srpnja do 14. kolovoza 2019. godine.

Istina je da su na Konačni prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ishođene suglasnosti nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Istina je da je Grad Zagreb donio Odluku o izradi Izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba jer Zakon o prostornom uređenju od 2014. godine do 2019. godine zabranjuje izradu novog Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, a dozvoljava samo njegove izmjene i dopune, do donošenja Državnog plana prostornog razvoja.

Istina je da je rok za izradu Državnog plana prostornog razvoja bio 2 godine, najprije do kraja 2015. godine i da je prolongiran na kraj 2019. godine, a da do danas nije upućen niti u javnu raspravu.

Istina je da se prostorni planovi rade prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, koji je izrađen još davne 1998. godine.

Istina je da je sukladno Zakonu o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine propisan rok od 90 dana za donošenje novog pravilnika, a novog pravilnika nema već 6 godina.

Istina je da su predložene izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba strateške i razvojne unatoč kritikama strukovnih udruga i da se preko GUP-a prelamaju svi interesi razvoja i zaštite prostora i aktivnosti što ga čini trenutno najkompleksnijim provedbenim dokumentom u RH.

Istina je da je potrebno omogućiti daljnji gospodarski razvoj i stvoriti okvir za realizaciju svih javnih potreba i zaštitu interesa Grada Zagreba i svih njegovih sugrađana.

Istina je da Grad Zagreb kontinuirano poduzima sve potrebne aktivnosti s ciljem izrade novog GUP-a grada Zagreba kao prostornog plana nove generacije koji će odgovarati izazovima 21. stoljeća.

Istina je da zbog prethodno navedenih razloga do sada nije bilo moguće pokrenuti postupak izrade novog Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.

Istina je da je potrebno donijeti ove Izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba kako bi se stvorili prostorni preduvjeti kao odgovor na potrebe sugrađana koji se gomilaju cijelo desetljeće.

Grad Zagreb