Započela javna rasprava o novom GUP-u, Tomašević najavljuje uvođenje reda u prostor

Foto: Grad Zagreb

 
Grad Zagreb uputio je danas prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) grada Zagreba u javnu raspravu, koja prema zakonskim propisima traje maksimalno 15 dana, odnosno od 28. lipnja do 12. srpnja 2024. godine.  

Generalni urbanistički plan grada Zagreba (GUP) temeljni je prostorno-planski dokument koji određuje način i uvjete gradnje te uređenja i zaštite prostora središnjeg naselja Grada Zagreba. GUP grada Zagreba donesen je 2007. godine, te je tri puta mijenjan, a zadnje cjelovite izmjene i dopune usvojene su davne 2016. godine. S obzirom na sveobuhvatni karakter izmjena vjerojatna je i druga javna rasprava koja će se održati u jesen. 

“Ovim izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba uvodimo red u prostor nakon desetljeća neuravnotežene gradnje, osiguravamo prostor za društvene sadržaje, čuvamo i širimo zelene površine te uvodimo preporuke za zelenu gradnju”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, predstavljajući izmjene i dopune GUP-a.

“Ujedno, uspostavljamo balans između stambene izgradnje i društvenih sadržaja, kako bi ne samo popravili sadašnju situaciju koja na mnogim mjestima nije zadovoljavajuća, nego i predvidjeli taj balans u budućem razvoju grada i daljnjoj stanogradnji koju će obavezno pratiti društvena infrastruktura kao što su dječji vrtići, škole, zdravstvene i kulturne ustanove. Osim toga, ovim izmjenama i dopunama GUP-a potičemo, štitimo i unaprjeđujemo stanovanje u centru grada, kako bi on bio privlačno mjesto za stanovanje, a ne samo za turizam”, istaknuo je gradonačelnik Tomašević.
 
Podsjećamo da je Odluku o izradi donijela Gradska skupština u travnju 2023. godine, i njome su definirana tri glavna cilja ovih izmjena:​ javne potrebe i javni interes, Zagreb zeleniji grad, te ​revalorizacija i unaprjeđenje prostornih kvaliteta. 

Prvi se cilj, javne potrebe i javni interes, odnosi na planiranje površina za gradnju društvenih sadržaja, osobito u predjelima grada u kojima intenzivnu stambenu izgradnju u prošlosti nije pratila izgradnja potrebnih društvenih sadržaja. 

“Planom se omogućuje uređenje i širenje pješačkih zona ne samo u gradskom središtu već i u središtima pojedinih gradskih četvrti. Ukinut je veliki broj iznimaka koje su se odnosile na pojedinačne lokacije i nisu bile u skladu s načelom da pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu, a izmjenama odredbi za provedbu plana povećavamo površinu prostora javne i društvene namjene ”, izjavio je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Drugi cilj, Zagreb zeleniji grad, odnosi se na sustavno planiranje novih površina za javne parkove. Svim otvorenim potocima određena je nova namjena (V3), i više se ne planira sustavno zatvaranje potoka. Predviđa se akumuliranje i retencioniranje oborinskih voda, korištenje kišnih vrtova, bioretencija i ostalih krajobrazno tehničkih rješenja upravljanja vodom. U dijelu planiranja energetskih sustava potiče se korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti.

“Posebno se štite stambena naselja druge polovice 20. stoljeća gdje se ističu upravo kvalitetno oblikovani javni prostori, a u sklopu ovog cilja zelenijeg Zagreba, ukupno površinu Z1 namjene povećavamo za 36 hektara, što odgovara površini dvadeset i jednog Parka stara Trešnjevka”. istaknuo je Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba. 

Treći cilj, revalorizacija i unapređivanje prostornih kvaliteta, usmjeren je na izmjene koje doprinose održivom prostornom razvoju, skladu gradnje i kvaliteti izgrađenog prostora. 

“Uvodimo novu namjenu gradskog središta, oznake M0, koja omogućuje zaštitu i reafirmaciju stanovanja, dok se dodatnim mjerama nastoji ograničiti procese nekontrolirane turistifikacije i apartmanizacije gradskog središta. Ovim izmjenama se omogućuje uravnoteženi prostorni razvoj te veća kvaliteta i sklad izgrađenih prostora”, dodao je ravnatelj Božić.

“Velika novost ovih izmjena i dopuna GUP-a je da nema prenamjene javnih zelenih površina osim u zone javne i društvene namjene, po čemu se ove izmjene izdvajaju od prošlih. Naprotiv, prvi put se događa obrnuti proces u kojem se povećavaju, a ne smanjuju površine zelenih zona”, rekao je zamjenik Korlaet.

Na kraju, također ističemo da ove izmjene i dopune GUP-a označavaju zaokret u pristupu praksi izrade prostorno-planskih dokumenata grada zbog načina izrade koji je vođen uz široku participaciju lokalnih zajednica i stručne javnosti te ciljeva izmjena kojima dominiraju teme javnih potreba grada i građana. Tijekom izrade ovih izmjena i dopuna najvažnijeg gradskog planskog dokumenata nositelj izrade, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, i stručni izrađivač, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, proveli su sveobuhvatne procese rane participacije koji su započeli još u fazi definiranja ciljeva izmjena plana. 

U procese rane participacije bila je uključena šira javnost, mjesna samouprava te stručna javnost. Upravo su građani kroz inicijative i zahtjeve vijeća gradskih četvrti upozorili na glavne probleme i nedostatke u njihovim kvartovima i gradskim četvrtima što je stručni izrađivač analizirao, razmotrio i velikim dijelom prihvatio prilikom izrade prijedloga plana. Ostvarena je i suradnja sa stručnim udruženjima iz domene prostornog planiranja te je tako i stručna javnost imala prilike upozoriti na niz problema u prostoru koje se ovim izmjenama pokušalo riješiti na adekvatniji način.