Izmjenama GUP-a uklanja se jedna nelogičnost na kojoj su spretni pojedinci lijepo zarađivali

Foto: Grad Zagreb

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Zagreba koji je trenutno na javnoj raspravi donosi niz novina kojima je cilj uvođenje reda u prostor nakon desetljeća neuravnotežene gradnje, a kako bi on prije svega bio ugodniji za život građana.

Jedan takav primjer su odredbe kojima se regulira mogućnost gradnje istaka građevina iznad javnih površina. Istak pročelja (poznat i pod njemačkim nazivom erker) je proširenje zgrade na pročelju slično zatvorenu balkonu. Erker je bio čest element zagrebačke arhitekture druge polovice 19. stoljeća, čini zanimljivim ulična pročelja, a kada ima ostakljene stijene omogućuje pogled na ulicu i time obogaćuje unutarnji prostor. 

Po trenutno važećem GUP-u, prostor zgrade koji se izgradi iznad nogostupa i drugih javnih površina ne obračunava se u tlocrtnu površinu zgrade niti utječe na maksimalno dozvoljene postotke izgrađenosti građevne čestice. S druge strane, pri prodaji stanova i poslovnih prostora ovi se istaci uračunavaju u korisnu površinu. Rezultat takvog propisa jest često korištenje erkera prvenstveno radi povećanja površine za prodaju.

“Suvremena rješenja kakva vidimo u prostoru nažalost često svjedoče njihovom korištenju kako bi se maksimizirao prostor, pa se tako nad pločnicima nadvijaju građevinski elementi, često u uskim ulicama, često prenisko, koji time narušavaju korištenje javnog prostora i čija je svrha jedino dodatna zarada kod prodaje”, istaknuo je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba. 

Prijedlogom izmjena GUP-a koji je sada na javnoj raspravi istaci pročelja iznad pločnika se i dalje omogućuju, ali na način da služe oblikovanju pročelja. 

“Sada će korištenje erkera biti moguće samo ako je koeficijent iskoristivosti 90 % ili manje u odnosu na najveći dozvoljeni na predmetnoj čestici, a ukupni koeficijent izgrađenosti ne prelazi 95 %. Dodatno je propisano da se balkoni, lođe i istaci mogu graditi samo na visini 4 metra ili više iznad javne površine, mogu biti dubine do 1,0 metra i mogu zauzimati najviše trećinu širine pročelja”, pojasnio je Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba.

Time novi GUP osnažuje polazišta za gradnju istaka pročelja, kao tradicionalnog elementa zagrebačke arhitekture, koja trebaju biti vođeni oblikovnim razlozima. 

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) grada Zagreba je na javnoj raspravi koja traje do 12. srpnja 2024. godine, te je dostupan ovdje.

Njegovo javno predstavljanje bit će održano u ponedjeljak, 8. srpnja 2024. godine, od 17 sati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.