Objavljeni datumi za upis prvašića, evo kada i gdje treba doći

Gradski ured objavio pojedinosti o upisu učenika u I. razred osnovne škole
Foto: Zagreb.hr

Zagrebački Gradski ured za obrazvanje objavio je obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. u kojoj stoji da će se upis djece u I. razred u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba obavljati 13., 14. i 15. lipnja.

U I. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2019. godine navršavaju 6 godina života (zaključno na dan 31. ožujka 2019. godine).

Prije upisa u I. razred dijete je obvezno obaviti pregled utvrđivanja psihofizičkog stanja u osnovnoj školi koju će pohađati prema upisnom području, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba.

Pregled djeteta obavlja stručno povjerenstvo škole kojega je član i nadležni školski liječnik. Roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete za pregled u ambulanti nadležnog školskog liječnika, a liječnik je dužan odrediti termin pregleda za dijete. S ostalim članovima stručnog povjerenstva roditelj/skrbnik dužan je utvrditi termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.

Za dijete koje nije školski obveznik, a koje će tijekom 2019. godine navršiti šest godina života, roditelj/ skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred najkasnije do 31. ožujka 2019. godine. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim utvrditi drugo vrijeme pregleda.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:

1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred i
2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba, kontakti osnovnih škola i nadležnih liječnika školske medicine bit će objavljeni na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje, područnih ureda Gradske uprave Grada Zagreba, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.