NAPRETKOV KULTURNI CENTAR: Predstavljena knjiga dr. Franje Topića ‘Vjera i kultura’

Predstavljena knjiga dr. Franje Topića ‘Vjera i kultura’
Foto: HKD Napredak

Sinoć je u prepunoj dvorani Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu predstavljena knjiga “Vjera i Kultura”, autora prof. dr. Franje Topića.

Riječ je o knjizi, kako je i sam autor u predgovoru napisao, o zbirci izabranih znanstvenih i popularno znanstvenih članaka i prinosa o kulturi, odnosu kulture i vjere što kao lajtmotiv prožima gotovo sve sadržaje ove zanimljive publikacije.

Na početku tribine don Anton Šuljić, svećenik, pisac i pjesnik, ovoga puta u ulozi moderatora, predstavio je sudionike razgovora o knjizi: prof. dr. Božu Lujića, profesora biblijskih znanosti KBF Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Ivana Markešića, sociologa religije u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu te autora prof. dr. Franju Topića, profesora fundamentalne teologije KBF Univerziteta u Sarajevu i predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak.

Predstavljena knjiga dr. Franje Topića ‘Vjera i kultura’
Foto: HKD Napredak

Moderator je počeo razgovor provokativnim pitanjem sudionicima predstavljanja: “Zašto bi vi kupili ovu knjigu?“ Oba predstavljača složila su u jednome, da je danas vrijeme u kojem se puno više gleda, a puno manje čita, ali knjiga o kojoj je riječ, iako je jednim dijelom obrađena na znanstveni, ali i znanstveno popularan način pristupačan širim društvenim krugovima, ona po svom odabiru tekstova pruža priliku čitatelju da iz različitih kutova i sa različitih stajališta proučava povezanost vjere i kulture.

Profesor Lujić u svom izlaganju analizira odabir prikazanih tekstova u knjizi, s posebnim osvrtom na dio koji se odnosi na rad profesora Topića u Napretku gdje kroz njegov rad u jednoj instituciji kao što je Napredak, iako je po svom zanimanju svećenik i profesor teologije, na jedan suptilan način povezuje svoje svjetovno i duhovno poslanje u posebno osjetljivim političkim okolnostima kakve su u Bosni i Hercegovini.

Profesor Markešić koji je i sam bio jedan od obnovitelja Napretka i član njegove prve Uprave, detaljno analizira knjigu profesora Topića, a o naslovu knjige i odnosu kulture i vjere kaže: “Da bismo mogli u cijelosti razumjeti naslov ove knjige Vjera i kultura, potrebno je ukratko reći što je to vjera. Razlog: naime, prof. Topić ne govori o odnosu kulture i religije. Zašto: zato što je religija sastavni dio kulture. Ona je ljudski proizvod, društvena ustanova, zavisi od mnoštva različitih utjecaja. Religija se tijekom povijesti mijenjala. Mijenja se i danas. U povijesti je postojalo mnoštvo religija. Mnoge su nestale, kao što su nestale i mnoge kulture i civilizacije.”

“Vjera je odnos čovjeka pojedinca prema onome kojega štuje i kojem se klanja. Odnosno, vjera je osobni stav pojedinca ili stav zajednice u odnosu prema apsolutnoj vrijednosti i nadljudskim duhovnim silama izražen iskazom ili obrascem vjerovanja. Taj odnos pojedinca prema Nadnaravnome može biti subjektivan i objektivan. Iz te vjere i tog odnosa prema Nadnaravnome nastaje religija, a time i kultura koja u određenim okolnostima može utjecati na vjeru“, rekao je dr. Franjo Topić

Profesor Topić je obrazložio i svoje razloge za pisanje ove knjige: “Pristalica sam kontekstualne teologije, jer smatram da je teologija, što je i izvorno njezino značenje, pozvana da odgovara na pitanja svoga vremena i ljudi svoga vremena u svjetlu Objave. Za mene teologija nije neka apstraktna znanost koja bi bila svrha sama sebi i koja bi se bavila isključivo nekim teoretskim obrađivanjem određenih pitanja. Teologija je živa znanost o utjelovljenom Isusu Kristu pa je tako za mene rad u Napretku, EZA-i, MCL-u i Panaeuropskoj uniji pravo prakticiranje vjere i teologije, a da ne stvaram nikakve fundamentalističke koncepcije.”

Predstavljena knjiga dr. Franje Topića ‘Vjera i kultura’
Foto: HKD Napredak

“Tako slično pristupam i fakultetskim predavanjima i svemu životu. Ako teologija nema što reći čovjeku našeg vremena i društvu našeg vremena onda je ona sterilna, gotovo suvišna. Stoga i sve što radim u Napretku i pišem o Napretku i drugim društvenim pitanjima jest u biti bavljenje teologijom i svojevrsno prakticiranje moje vjere. Vjera bez djela je mrtva,“ rekao je u svom izlaganju profesor Topić.

“Moja je želja da se stvara harmonija, a ne disharmonija, sloga a ne nesloga, da se stvari povezuju, a ne isključuju”, bila je poruka profesora Topića.

Prof. dr. Božo Lujić naglasio je kako ova knjiga predstavlja presjek teološkoga i kulturološkog rada dr. Topića i u tom smislu je prinos i teologiji i kulturi, ali isto tako pokazatelj povijesnog konteksta njegova djelovanja i rada. Osvrćući se na sam naslov, Lujić je naglasio kako su dva nosiva stupa „vjera i kultura” pojmovi „međusobno povezani sastavnim veznikom što zorno ukazuje da su ta dva područja pokrivena ovim pojmovima u izvjesnom međuodnosu”. Upravo veznik „i”, nastavlja Lujić, „pokazuju da je želio već i u naslovu knjige istaknuti kako vjera nije čisto teološko-apstraktna kategorija nego da je u noj sadržana sva ona posebitost koja krasi vjeru u jednome povijesnome trenutku i na jednome određenome prostoru kao što i kultura nije bezvremenska stvarnost nego proizvod čovjekova stvaralačkog djelovanja u određenome prostoru i vremenu. Zato tu vjeru i kulturu dr. Topić konkretizira na području BiH i u novijem razdoblju njezine povijesti. On vjeru i kulturu obrađuje neovisno o narodu i prostoru nego u vjeri i kulturi vidi ugrađena također i nacionalna obilježja”.

Ono što je karakteristično za sve te teme obrađene u knjizi „Vjera i kultura” jest da Franjo Topić ostaje čvrsto vezan uz Bosnu i Hercegovinu, kao mjesto života i djelovanja, uz Crkvu kao univerzalnu zajednicu koja se konkretizira i na prostoru gdje Topić živi i u vremenu u kojemu djeluje, te u okviru Napretka kao kulturne ustanove hrvatskoga naroda koji je prešao granice bosansko-hercegovačkoga prostora. “Uostalom, i sam autor u predgovoru toj knjizi navodi da je pristaša kontekstualne teologije što dolazi do izražaja u naznačenom okviru obrade navedenih tema”, zaključio je Lujić.

Prof. dr. Ivan Markešić, sociolog religije u Institutu Ivo Pilar, također je ukazao na naslov knjige, koji je svojevrsna izazovnost za čitatelja, jer postavlja se pitanje „zašto nije religija i kultura”.

“Ako bismo željeli definirati pojmove što je to vjera – moj osobni stav prema nadnaravnom komu se ja obraćam, koga ja molim postavlja se pitanje o kulturi koja nastaje iz te vjere kao takve i načina na koji ja promoviram i pokazujem ono što vjerujem. Ova knjiga će mnogima pružiti odgovor na pitanje što je to vjera, što je kultura i na koji se način unutar Katoličke Crkve”, rekao je dr. Markešić. (KKD Napredak i IKA)