U Zagrebu predstavljen sveučilišni udžbenik “Kardioneurologija”

Foto: Mario Milošević

U dvorani Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu sinoć je predstavljen sveučilišni udžbenik “Kardioneurologija” u izdanju Sveučilišta Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Medicinskog fakulteta Osijek, a kojega su uredili Goran Krstačić, Silva Butković Soldo i Antonija Krstačić.

“Kardioneurologija/neurokardiologija je suvremena multidisciplinarna znanost koja otkriva poveznice mozga i srca kao neodvojive cjeline. Kaos srca i mozga usmjeren prema čovjeku pomaže nam u traženju reda u neredu, pravilnosti u nepravilnostima, tu živimo i doživljavamo svakodnevnicu kaosa i ljepotu života. Kardioneurologija ili Neurokardilogija, osovina mozak-srce, srce mozak otkriva nam neodvojivu poveznicu“, bile su riječi prof. dr. sc. Gorana Krstačića na početku predstavljanja udžbenika.

Godine 2018. objavljen je sveučilišni udžbenik Neurokardiologija, urednika Goran Krstačić i Silva Butković Soldo koji je dobio nagradu “Akademik Andrija Štampar” za izdavaštvo. Na prijedlog profesora Gorana Krstačić i Silve Butković Soldo, odobren je izborni predmet Neurokardiologija na integriranom sveučilišnom dodiplomskom i diplomskom studiju medicine za studente 4. godine studija na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

Kruna svih dosadašnjih napora iz ovog novog područja medicine je knjiga KARDIONEUROLOGIJA u čijem stvaranju je sudjelovao 51 autor, sa svih hrvatskih sveučilišta i kliničkih bolničkih centara, te drugih hrvatskih bolnica kao i uvažene kolege iz inozemstva.

Uz profesora Krstačića o udžbeniku Kardioneurologija govorili su prof. dr. sc. Silvia Butković Soldo, neurologinja s KBC-a Osijek, prof. dr. sc. Antonija Krstačić s Klinike za traumatologiju KBC-a „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu koje su i urednice udžbenika te prof. dr. sc. Zdravko Babić s Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu koji je jedan od recenzenata ovog udžbenika.

U sklopu predstavljanja udžbenika prikazan je „fraktal slide show“ , kombinacija digitalnih zapisa EKG-a srčanih bolesnika uz glazbenu podlogu napravljenu samo za ovu prigodu.

Udžbenik je kao edukacijsko štivo namijenjen svima koji žive i proučavaju osovinu srce-mozak i mozak-srce.

Predstavljanje udžbenika organizirali su Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Napretkov kulturni centar u Zagrebu i Udruga Hrvata BiH Prsten. Predstavljanjem udžbenika moderirala je prof. dr. sc. Vanda Galić Babić, dopredsjednica Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu.