RASPRAVE O TURIZMU: Kako pomiriti turizam i zaštitu okoliša?

Foto: Mario Milošević

U dvorani Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu u četvrtak su održane su XXI. Rasprave o turizmu koje su kao i prethodne organizirali Institut za turizam i HKD Napredak – Napretkov kulturni centar. Tema ovih Rasprava bila je: Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima: Kako pomiriti turizam i zaštitu?

Pokazatelj da je tema bila “pun pogodak” dovoljno govori prepuna dvorana Napretkovog kulturnog centra gdje se ovoga puta tražilo mjesto više.

Skup je okupio stotinjak predstavnika različitih institucija izravno povezanih s turizmom, zaštitom okoliša, ravnateljima zaštićenih područja Nacionalnih parkova i Parkova prirode, voditelja turističkih zajednica te načelnike pojedinih općina s izrazito visokim stupnjem turističke posjećenosti.

Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima predstavlja složen izazov koji zahtijeva uravnoteženi pristup između očuvanja prirodnih resursa i poticanja razvoja turizma. Zaštićena područja obuhvaćaju osjetljive ekosustave i biološku raznolikost koja je ključna za globalnu ekologiju i klimatsku ravnotežu.

Intenzivna ljudska aktivnost, uključujući turizam, može imati nepovoljne učinke na osjetljive ekosustave, uključujući eroziju tla, degradaciju vodnih resursa i ugrožavanje autohtonih vrsta. S druge strane, turizam može pružiti važne ekonomske i društvene koristi lokalnim zajednicama, potičući svijest o važnosti očuvanja prirode i promovirajući kulturološku razmjenu. Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima zahtijeva integrirani pristup koji uzima u obzir ekološke, sociokulturne i ekonomske faktore, kako bi se osiguralo da turizam doprinosi očuvanju prirode, a ne njenoj degradaciji.

Stoga je cilj ovih Rasprava istražiti različite strategije i pristupe koji se mogu primijeniti kako bi se uspostavila ravnoteža između turističkih aktivnosti i ciljeva zaštite. Analizirajući primjere najbolje prakse iz Hrvatske i svijeta, identificirati će se ključni čimbenici za uspješno upravljanje posjetiteljima, uključujući edukaciju i interpretaciju, kontrolu pristupa, održivo planiranje i suradnju s lokalnim zajednicama. Kroz integrirani pristup koji uzima u obzir potrebe i ograničenja kako posjećivanja i turizma, tako i ekosustava, predložiti će se smjernice za razvoj efikasnih upravljačkih strategija koje promiču uravnotežen odnos između ljudi i prirode u zaštićenim područjima.

Uz voditeljicu Rasprava dr. sc.  Izidoru Marković Vukadin iz Instituta za turizam, u panel raspravi sudjelovali su također: dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR, Slavko Štefičar, stuč. spec. oec., ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije, MINTS, Tomislav Kovačevićdipl. oec., ravnatelj JU NP Plitvička jezera, Ivo Bašić , dipl. oec., ravnatelj JU PP Kopački Rit i dr. sc. Nika Dolenc, ravnateljica JU Maksimir.