Ako želite od grada dobiti vrt, još nije kasno, evo novog natječaja!

Ako je suditi prema dosadašnjim reakcijama građana, čini se da je projekt “Gradski vrtovi” bio pun pogodak. Mnogi su se građani već izborili za svoju parcelu, a za one koji nisu na vrijeme reagirali te su propustili dosadašnje natječaje, još nije kasno.

vrtovi

Upravo je, naime, raspisan novi “Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na području GČ Stenjevec”.

Kriteriji za utvrđivanje Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu, koji se izražavaju brojem bodova, su:

a) vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Zagreba
– za svakih pet godina prebivanja na području Grada Zagreba – 1 bod;

b) prebivanje na području gradske četvrti u kojoj se nalazi vrtna parcela – 5 bodova;

c) socijalni status podnositelja zahtjeva:
– prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva, ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva za prihod:
– do 1.000, 00 kn – 3 boda,
– od 1.001,00 kn – 1.750,00 kn – 2 boda,
– od 1.751, 00 kn – 2.200,00 kn – 1 bod,
– prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi – 2 boda,
– za status nezaposlene osobe – 3 boda;

d) status hrvatskog branitelja:
– za status hrvatskog branitelja podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva – 2 boda;

e) status umirovljenika – 2 boda;

f) broj članova zajedničkog kućanstva:
– za svakog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod,
– za svakog maloljetnog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod.

Kompletan natječaj možete pogledati na ovom linku. Na istom mjestu možete skinuti i potrebne obrasce. Sretno!