Ako želite dobiti parcelu u nekom od gradskih vrtova, sad je prava prilika!

gradski-vrt

Ako zavidite susjedima i prijateljima koji su od grada dobili na korištenje gradski vrt, odganajte od sebe negativne misli, još nije kasno da ga i vi dobijete!

Upravo je objavljen je novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima Zagreba!

Parcele su na području gradskih četvrti Peščenica – Žitnjak, Stenjevec i Maksimir, a građani koji ih dobiju moraju ih koristiti isključivo u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

Vrtne parcele njih ukupno 132 u površini od 50 m2, i to 101 na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, na lokaciji Ulica I. gardijske brigade Tigrovi, jedna na području Gradske četvrti Stenjevec, na lokaciji Ulica Savska opatovina I. odvojak, a sedam ih je na području Gradske četvrti Maksimir, na lokaciji Mandlova ulica.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema njima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.

Ostale pojedinosti možete doznati na ovom linku.

Foto: Zagreb.hr