Zagrebački holding objavio kada počinje prikupljanje i odvoz božićnih drvca

Foto: ZG express

Akcija prikupljanja i odvoza božićnih drvca kreće u ponedjeljak, 9. siječnja, objavio je Zagrebački holding.

Građani mogu odložiti svoja drvca na najbliže zelene površine pokraj svojih domova, na način da ne ometaju promet niti zaklanjaju prolaz pješacima.

Mole se građani da drvca budu grupirana, odložena bez ukrasa i plastičnih vreća te da budu dostupna vozilima Zrinjevca.

Nakon prikupljanja, drvca se odvoze na gradske kompostane te će se od njih daljnjom obradom dobiti organski kompost.

Umjetna drvca građani mogu pravilno zbrinuti u najbliže reciklažno dvorište.