U Zagrebu zrak ponovo onečišćen, zabilježeno je drastično povećanje koncentracije lebdećih čestica

U Zagrebu zrak ponovo onečišćen, zabilježeno je drastično povećanje koncentracije lebdećih čestica u zraku

Najnoviji podaci sa mjernih postaja pokazuju da je u središtu Zagreba kvaliteta zraka loša, a u Novom Zagrebu vrlo loša. Zrak je onečišćen lebdećim česticama.

Prema podacima DHMZ-a na mjernoj postaji Zagreb-3 noćas je zabilježeno drastično povećanje vrijednosti lebdećih čestica u zraku. U tri sata ujutro zabilježena najviša vrijednost u posljednja 24 sata – čak 270,9 μg/m3, dok je u 10 sati na istoj postaji izmjereno 106,00 μg/m3.

Također, u 11,30 sati postaja Zagreb-3 u Dugavama pokazala je vrijednost od 112,79 μg/m3 lebdećih čestica PM10. Propisana 24-satna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 je 50 μg/m3.

Stoga se građani i dalje trebaju pridržavati preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Ponajprije, trebali bi izbjegavati dugotrajne aktivnosti na otvorenom – pogotovo uz prometnice.