Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” objavio nove podatke o kvaliteti zraka u Zagrebu

Zagreb - panorama
Foto: Zagreb.hr

Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” objavio na svojoj web stranici nove podatke o kvaliteti zraka u Zagrebu.

Na temelju posljednjeg indeksa kvalitete zraka za lebdeće čestice PM10 i PM 2,5, koji se određuje na temelju 24-satnih kliznih prosjeka, stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” ističu da je na području grada Zagreba zrak dobre kvalitete.

Međutim, imajući u vidu epidemiološku situaciju, svim građanima se preporučuje da i nadalje prate upute Nacionalnog stožera civilne zaštite RH te da ostanu doma čuvajući tako svoje zdravlje i zdravlje svojih obitelji.