Sveučilišni računski centar (SRCE) će u ovoj godini realizirati nekoliko velikih projekata

Sveučilišni računski centar (SRCE) će u ovoj godini realizirati nekoliko velikih projekata
Ivan Marić i dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Srca | Foto: Srce

Ravnatelj Sveučilišnog računskog centra (Srca) dr. sc. Zoran Bekić i zamjenik ravnatelja Ivan Marić održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavili poslovne planove Sveučilišnog računskog centra za 2019. godinu.

U djelovanju i radu Srca, 2019. godina zasigurno će biti obilježena intenzivnim aktivnostima u vezi s uspostavom i izgradnjom Hrvatskoga znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO). Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt HR-ZOO u okviru “Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, prošle godine i formalno smo započeli s provedbom projekta.

Prvi korak podrazumijeva uspostavu projektne i organizacijske strukture. Projekt se sastoji od šest projektnih aktivnosti podijeljenih u 26 zadataka. Ukupno 36 zaposlenika Srca te sedam zaposlenika CARNET-a, uključeno je u provedbu projektnih aktivnosti u ovoj fazi. Veći broj zaposlenika Srca i partnerskih ustanova bit će dodatno uključivan u projekt tijekom njegove provedbe.

“Nakon višegodišnjih priprema i potpisivanja ugovora o dodjeli više od 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, tijekom 2019. godine Srce, u suradnji s projektnim partnerima, planira ključne vidljive iskorake povezane s uređenjem podatkovnih centara u Osijeku, Rijeci i Splitu, te posebno na izgradnji modernog podatkovnog centra Srca unutar kampusa Borongaj u Zagrebu, a koji će među ostalim udomiti i novi, kapacitetom najveći, superračunalni resurs sustava znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj”, istaknuo je zamjenik ravnatelja Ivan Marić.

I ovogodišnja stručna konferencija Srce DEI 2019 (1. i 2. travnja) odvija se u sklopu projekta HR-ZOO. Tijekom dvodnevne konferencije održat će se niz događanja u svrhu promocije i predstavljanja doprinosa projekta kako akademskoj i znanstvenoj zajednici tako i cijelom društvu kroz promicanje digitalnoga društva, modernog obrazovanja i popularizacije znanosti.

Predstavnik Europske komisije Jean-Claude Burgelman predstavit će stanje i perspektive europske digitalne infrastrukture za otvorenu znanost.

Drugi veliki projekt Srca i Ministarstva znanosti i obrazovanja koji uzima zamah tijekom 2019. godine vezan je uz uspostavu Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i koji se također financira sredstvima iz strukturnih fondova EU.

Kao rezultat niza aktivnosti Srca i konzultacija sa zajednicom počevši od akademske godine 2019./2020. (jesen 2019.) planira se nabava licenci za najmanje dva softvera za provjeru autentičnosti tekstova, prije svega radova studenata na hrvatskim visokim učilištima. Takav softver kvalitetna je pomoć i osigurava donošenje kvalificiranih odluka visokim učilištima, mentorima i povjerenstvima o autentičnosti predanih radova, tj. odluka o tome radi li si o eventualnom pokušaju plagiranja.

“Gradeći otvorene obrazovne i istraživačke infrastrukture, povezujući ih s europskim i svjetskim infrastrukturama, promovirajući i zalažući se za otvoreni pristup istraživačkim podacima i obrazovnim sadržajima, Srce će nastaviti okupljati zajednicu i surađivati sa svim dionicima u akademskoj i istraživačkoj zajednici, prepoznajući u toj suradnji važan zalog svojeg uspješnog djelovanja”, naglasio je ravnatelj dr. sc. Zoran Bekić.

M. Petković