SVE O ODVAJANJU BIOOTPADA: Što sve ide u smeđe spremnike, a što se u njih ne smije staviti?

SVE O ODVAJANJU BIOOTPADA: Što sve ide u smeđe spremnike, a što se u njih ne smije staviti?
Foti: Čistoća

Nakon uvođenja odvojenog skupljanja otpadnog papira, građani grada Zagreba od sada u svojim domaćinstvu odvajati jednu vrstu biorazgradivog komunalnog otpada – biootpad.

Prve spremnike za biootpad dobili su građani koji stanuju u obiteljskim kućama u gradskim četvrtima Podsljeme, Brezovica i Maksimir, nakon čega slijedi proširenje usluge na cijeli grad Zagreb.

Spremnik za biootpad označen je smeđom bojom, a uz svaki spremnik korisnicima se dostavlja i informativni letak iz kojeg mogu doznati sve o odvajanju biootpada.

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi građani doprinose smanjenju količine otpada na odlagalištu i proizvode korisni kompost, što izravno utječe na smanjenje emisije stakleničkih plinova i zaštitu okoliša. Da bi u tome bili uspješni, treba znati što sve spada u biootpad, a što ne.

Dakle, u smeđe spremnike za biootpad treba stavljati:

  • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
  • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
  • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

U smeđe spremnike NE odlagati:

  • ostatke termički obrađene hrane,
  • meso, ribu, kosti, kožu,
  • mliječne proizvode, ulja i masti,
  • pepeo, ambalažu (kartonska, staklena, plastična), gumu, opasni otpad,
  • obojeni i lakirani drveni otpad,
  • odjeću, cigarete i dr.

“Zbog sanitarno higijenskih razloga, molimo građane da prije odlaganja u smeđe spremnike svoj biootpad stave u bioorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotaju u papir”, poručuju iz Čistoće te upozoravaju da su građani “dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremnicima u vrijeme pružanja usluge odvoza i čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja”.

Učestalost odvoza biootpada je jedanput tjedno u svakoj gradskoj četvrti.

Nakon podjele spremnika obiteljskim kućama, uslijedit će podjela za višestambene objekte koji koriste zajedničke spremnike. Na njihove kućne adrese stići će biorazgradive vrećice od 30 litara koje će odlagati u smeđi spremnik (26 besplatnih vrećica za polugodišnje razdoblje, dakle 4 vrećice za jedan mjesec).