STIGLI NOVI PODACI: Mjerenja pokazuju da u Zagrebu nema onečišćenja zraka lebdećim česticama

Zagreb
Foto: Pixabay

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar objavio je da podatci o kratkoročnom stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3 ne ukazuju na trenutno onečišćenje zraka lebdećim česticama (PM).

Informaciju je prenio gradski Ured za upravljanje u hitnim situacijama koji napominje da su netočne sve druge informacije vezane za kvalitetu zraka u Zagrebu koje su se danas pojavile u medijima.

“Državni hidrometeorološki zavod vrši mjerenja kvalitete zraka na stanicama za mjerenje Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3, a koje su u vlasništvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Posljedično, kako DHMZ putem svojih prognoza, javnost redovito informira o vremenu, količini peluda u zraku i u ljetnim mjesecima UV zračenju, predlažemo da se ubuduće obuhvate i informacije i tumačenja kvalitete zraka sa svih postaja u Hrvatskoj”, priopćio je Ured za upravljanje u hitnim situacijama.