Potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga

Potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga
Foto: Press

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 28. svibnja 2018. svečano je potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnoga skupnog kataloga.

Kako je priopćeno, sporazum su potpisali Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Miloš Judaš, izaslanik rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa, Vesna Vlahović-Štetić, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dubravko Majetić, prodekan za znastvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Mislav Grgić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Tatijana Petrić u pozdravnom je obraćanju istaknula kako je Hrvatski nacionalni skupni katalog prvi i jedinstveni distribuirani skupni katalog u Hrvatskoj koji omogućuje uslugu pronalaženja informacija o tiskanim i elektroničkim izvorima dostupnim u više od 45 knjižničnih kataloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica, uključujući i fondom najbogatiji katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te kako Katalog sadrži konsolidirane i deduplicirane metapodatke za više od 1,500.000 bibliografskih zapisa, a korisnicima pruža informacije o lokaciji pronađene jedinice građe kao i podatke o statusu dostupnosti te raspoloživosti primjerka za posudbu u realnome vremenu.

“Hrvatski nacionalni skupni katalog zajednički je doprinos svih uključenih institucija u izgradnji nacionalne informacijske infrastrukture, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ulagat će sve svoje napore u nastavak koordinacije procesa razvoja Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga, posebice kroz daljnju integraciju knjižničnih fondova hrvatskih knjižnica u skupni katalog te provedbu tehničkih procedura preuzimanja, konsolidacije te integracije knjižničnih fondova”, rekla je Petrić.

Glavna ravnateljica NSK dodala je i da je sudjelovanje u distribuiranom skupnom katalogu omogućeno svim hrvatskim knjižnicama i pozvala je druga sveučilišta da se pridruže suradnji.

Okupljene uzvanike pozdravio je i Miloš Judaš, izaslanik rektora Sveučilišta u Zagrebu  Damira Borasa zahvalivši se svima koji su doprinijeli razvoju Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga.

Dijana Machala, savjetnica za knjižnični informacijski sustav istaknula je kako je rad na uspostavi Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga započeo u lipnju 2016. godine izradom i objavom Smjernica za izradu skupnoga kataloga, a u svibnju 2017. godine objavljena je testna inačica kataloga u njegovoj punoj funkcionalnosti.

Programska načela i ciljevi definirani su provedbom znanstveno-istraživačkih projekata NISKA i NISKA2 te Tempus projektom izrade Modela sveučilišnog knjižničnog sustava Sveučilišta u Zagrebu, stoji u priopćenju Nacionalne i sveučilišne kljižnice.

Komentari