NATJEČAJ: Grad Zagreb nudi stanove u najam, evo koje uvjete morate ispuniti da biste se mogli javili

Ilustracija | Foto: Zagreb.hr

Grada Zagreba raspisao je novi natječaj za davanje u najam gradskih stanova. Natječaj je objavljen u dnevnom tisku 11. studenoga, a može se pročitati i na službenoj stranici Grada Zagreba.

Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku, a na njega se mogu javiti osobe koje prije podnošenja zahtjeva na natječaj prebivaju na području Grada Zagreba, neprekidno najmanje deset godina, a nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način.

Osobom koja nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugi način smatra se:
– građanin Grada Zagreba koji na području Grada Zagreba, odnosno na području Republike Hrvatske nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, kao niti članovi njegova obiteljskog domaćinstva;
– zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar i predmnijevani najmoprimac u stanu koji nije u vlasništvu Grada Zagreba ili Republike Hrvatske iz članka 28.g Zakona o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)
– građanin koji kao zaštićeni najmoprimac ne koristi odgovarajući stan (članak 29. Odluke o najmu stanova);
– građanin koji kao zaštićeni najmoprimac stanuje u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju radi derutnosti i ugrožene stabilnosti;
– građanin čija ukupna prosječna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva ne prelaze 50% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini (prosječno mjesečno isplaćena plaća u gospodarstvu Grada Zagreba u 2018. iznosi 7.152,00 kuna).

Pravo na dodjelu stana u najam ne ostvaruje osoba:
– koja se dovela u nepovoljni stambeni status prodajom, darovanjem, zamjenom ili otuđenjem na drugi način vlastitom voljom obiteljske kuće ili stana;
– koja stanuje u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja (roditelji svoje stambene potrebe zadovoljavaju na drugi način, odnosno roditelji ne stanuje s podnositeljem u stanu i nemaju prijavljeno prebivalište na toj adresi).

Zahtjev, s priloženim ispravama kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava
uvjete za davanje stana u najam, podnosi se Gradskom uredu za imovinsko-pravne
poslove i imovinu Grada Zagreba.

Ostale detalje možete vidjeti na službenoj stranici Grada Zagreba.