Objavljen još jedan natječaj, u najam se nudi 131 stan u Novom Jelkovcu

Raspisan je još jedan natječaj za davanje u zakup stanova u vlasništvu javno najamnih stanova u naselju Novi Jelkovec.

jelkovec

Predmet natječaja, koji je objavljen u Jutarnjem listu i na službenim web stranicama Grada Zagreba, je 131 stan u naselju Novi Jelkovec, i to:
– 1 dvosoban stan, površine 72,89 m2;
– 36 dvoipolsobnih stanova, površine od 72,72 m2 do 79,14 m2;
– 38 trosobnih stanova, površine od 71,80 m2 do 97,60 m2;
– 35 troipolsobnih stanova, površine od 78,43 m2 do 106,10 m2;
– 21 četverosobnih stanova, površine od 88,04 m2 do 133,24 m2.

Mjesečna najamnina za stanove površine od 60,00 m2 do 99,99 m2 iznosi 92 eura + 1,40 eura/m2 neto korisne površine stana, dok je za stanove površine od 100,00 m2 najamnina 108 eura + 1,20 eura/m2 neto korisne površine stana, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke svakog prvog u mjesecu.

Stanovi se daju u najam na temelju Konačne liste reda prvenstva za odabir stana (u nastavku: Konačna lista), koja se utvrđuje prema mjerilima koja se izražavaju brojem bodova.

Ugovor o najmu stana sklapa se kao javnobilježnički akt, na pet godina, s mogućnošću produženja na isti vremenski period. U roku od osam dana od dana sklapanja ugovora, najmoprimac je u obvezi, na račun najmodavca, položiti jamčevinu u iznosu od dvije mjesečne najamnine, kao jamstvo za plaćanje najamnine i popravaka prouzročenih oštećenja u stanu i zajedničkim dijelovima zgrade.

Pravo na dodjelu stana u najam imaju osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba; osobe koje nemaju u vlasništvu useljiv odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske, kao ni članovi njihovoga obiteljskog domaćinstva; osobe s prihodom po članu obiteljskog kućanstva iznad 30% prosječne mjesečno isplaćene plaće u gospodarstvu Grada Zagreba, u tromjesečju prije oglašavanja natječaja (siječanj, veljača i ožujak 2015.); osobe u stambenom statusu: a) najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom (podstanara), b) zaštićenog najmoprimca u stanu koji se nalazi u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju zbog derutnosti i opasnosti po život ljudi i imovine, c) zaštićenog najmoprimca (raniji nositelj stanarskog prava) u stanu u privatnom vlasništvu, te osobe sa statusom korisnika ili najmoprimca u stanu koji se nalazi u ustanovi (raniji nadstojnički stan) ili korisnika prenamijenjene zajedničke prostorije, d) stanovanja s roditeljima ili supružnikovim roditeljima u neodgovarajućem stanu, e) stanovanja s roditeljima ili supružnikovim roditeljima u odgovarajućem stanu

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od dana objave natječaja.

Cjelovit tekst natječaja možete preuzeti ovdje (pdf), a obrazac prijave na natječaj ovdje (pdf).