Hini režu proračun za 25 %, hoće li završiti kao Vjesnik?

hinaSaborski Odbor za medije zatražio je danas očitovanje ministarstava kulture i financija zašto je u prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu planirano za četvrtinu manje novca za Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju (Hinu), koja se u proračunskim projekcijama za 2015. i 2016. uopće ne spominje.

Odbor je time reagirao na upozorenje vanjskog člana odbora Andreja Matijaševića, koji je kazao da je za Hinu u 2014. predviđeno pet milijuna kuna manje, što je četvrtina ukupnih sredstava kojima država Hini plaća skupnu pretplatu.

“Razdjel Ministarstva kulture pritom je tek za tri posto manji nego lani. Iz toga se da zaključiti da Hina kreće putem Vjesnika i da se gasi, a posebno je zabrinjavajuće da se to događa na kraju procesa restrukturiranja, koje je od Hine zatražio Sabor kako bi u sljedećoj godini bila na pozitivnoj nuli i više ne bi proizvodila gubitke”, rekao je Matijašević.

Napomenuo je da Hina, smanji li joj se za toliko novac iz državne blagajne, već u veljači neće moći isplatiti plaće ni provoditi svoje zakonske zadaće.

Šime Lučin (SDP) na to je predložio da se zatraži očitovanje nadležnih ministarstava, čemu su se pridružili Boris Blažeković (HNS) i Sunčana Glavak (HDZ).

“Ako se ništa ne poduzme, bojim se da će Hina na ovaj način doživjeti sudbinu Vjesnika. Uprava Hine već se preustrojem riješila 31 zaposlenog, a unatoč tomu rashodi su gotovo isti, u prvih šest mjeseci vlastiti su im prihodi pali za više od 11 posto, ušli su u još veće dubioze”, rekla je Glavak. Ocijenila je da Hina mora imati mjesto na tržištu te da “ne smije ukidati neke usluge koje su mogle imati mjesto na tržištu”.

I vanjska članica Slavica Lukić zastupnike je pozvala da ne dopuste smanjivanje novca za Hinu. “Brine me odnos vladajućih prema javnim medijima. Ako se dnevnim novinama određuje PDV od pet posto i tako im se izlazi u susret da prevladaju poteškoće, ne vidim razloga da se Hini za četvrtinu smanjuje budžet”, rekla je Lukić.

Ocijenila je i da “racio medijske politike ne može biti uništiti javne na korist privatnih medija”.

Pomoćnica ministrice kulture Tamara Perišić uzvratila je da takva odluka nije donesena bez razloga. “Riječ je samo o jednom postupnom periodu preusmjeravanja Hine na druge izvore financiranja, kao što je RTV pristojba, fondovi EU itd.”, rekla je Perišić, na što je Matijašević uzvratio da je financiranje Hine uređeno posebnim zakonom i da ga može mijenjati jedino Sabor.

Odbor je prihvatio Izvješće o radu Agencije za elektroničke medije u 2012., a bez preciznog odgovora ostalo je pitanje Slavice Lukić zašto Agencija na bankovnom računu drži 28 milijuna kuna.

“Riječ je o ogromnom novcu koji nije utrošen ranijih godina i prebacuje se iz godine u godinu. Na kraju 2012. Agencija je raspolagala s 28 milijuna neutrošenih kuna. Zašto akumulira toliki novac, čemu je on namijenjen i zašto nije utrošen”, upitala je Lukić.

Predstavnica Vijeća elektroničke medije koje upravlja Agencijom, Marija Kanazir kazala je da ne zna koliko Agencija ovoga trenutka ima u banci, a da je krajem prošle godine imala 20 milijuna oročenih kuna. “U 2013. pokrenuli smo niz projekata, koje smo isfinancirali iz ovih sredstava”, kazala je Kanazir.

Podsjetila je da više od 60 posto prihoda Agencija uprihoduje od HRT-a. “Ako HRT, Nova TV ili RTL mjesec dana ne uplate, Agencija ne može poslovati”, rekla je.

Na primjedbu Sunčane Glavak da Agenciji treba više od dva mjeseca da raspiše javni poziv za novog predsjednika Vijeća, nakon što je Zdenko Ljevak podnio ostavku, odgovoreno je da će se javni poziv za to mjesto raspisati sutra.