POLICIJA UPOZORAVA: Evo koliku kaznu plaćate ako ne odjavite vozilo kojem je istekla prometne dozvola

Foto: MUP

Kako bi izbjegli prekršajne sankcije, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska poziva građane da odjave vozila kojima je istekla valjanost prometne dozvole.

Uvidom u evidencije isteka valjanosti prometnih dozvola uočeno je da na području Policijske postaje Bjelovar nakon isteka roka od 30 dana od dana proglašenja kraja epidemije bolesti COVID-19, postoji više od 230 motornih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, koja vlasnici nisu u zakonskom roku odjavili u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji.

Shodno tome, policija vlasnike vozila na obvezu pridržavanja odredbi čl. 250. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim je propisano kako je vlasnik vozila dužan odjaviti vozilo ako ne produži važenje prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole.

Vlasnik registriranog vozila može odjaviti vozilo, a uz zahtjev za odjavu mora priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila i vratiti registarske pločice, odnosno priložiti potvrdu tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da su registarske pločice i prometna dozvola zadržane ili poništene.

Također, vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli, a u roku od 30 dana dužan je odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice ako je vozilo uništeno, nije u voznom stanju ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno ili nestalo.

Za nepridržavanje ovih odredbi predviđene su novčane kazne i to za fizičke osobe, odnosno vlasnike vozila 90 eura, za pravne ili fizičke osobe obrtnike od 660 do 1990 eura, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 190 do 660 eura.

Policija također skreće pozornost da se pojavljuju određeni problemi kod kupoprodaje motornih vozila, te iz tog razloga vlasnike vozila podsjeća i na zakonske odredbe kako je u slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Sklapanjem Ugovora o kupoprodaji motornog vozila prodavatelj se i dalje u službenim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova RH vodi kao vlasnik vozila sve dok se vozilo ne odjavi u službenim evidencijama nadležne policijske uprave ili postaje, ili dok ga novi vlasnik ne registrira na svoje ime.

“Stoga, u cilju smanjenja broja vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole, ali i u cilju izbjegavanja prekršajnih sankcija, pozivamo vlasnike vozila da ih odjave. Podsjećamo i da vozilo osim vlasnika može odjaviti i njegov opunomoćenik”, upozorava Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.