DANAS OBJAVLJENO: Ako živite u centru, a nemate boks za spremnike, morate se držati ovih pravila

Foto: Zagreb.hr

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/2022 i 19/2022, dalje: Odluka) sav miješani komunalni otpad se od 1. listopada smije odlagati isključivo u ZG vrećicama, ističe se u priopćenju koje je Služba za informiranje i medije Grada Zagreba danas dostavila medijima.

Također, sukladno Odluci, SVE spremnike za odlaganje otpada (miješanog komunalnog otpada, papira i biootpada) potrebno je smjestiti u za to predviđene zaključane smetlarnike i podrume, haustore, ograđena dvorišta ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba.

U slučaju da u haustoru, veži ili ostalim zajedničkim stambenim prostorijama nema mjesta za smještaj svih spremnika (miješani komunalni otpad, papir i biootpad), prioritet je da ondje smjestite spremnik/posudu za miješani komunalni otpad.

PRIMJENA ODLUKE OD 1. LISTOPADA

Korisnici u centru Zagreba koji su spremnike smjestili unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju), smiju uh iznositi za potrebe pražnjenja isključivo u vremenu od 20h do 22h svakim danom osim nedjeljom te su ih obavezni unijeti unutar svoje nekretnine najkasnije sljedećeg jutra do 8h ili će ih Čistoća trajno ukloniti.

Korisnici u centru Zagreba koji nemaju mogućnost smještaja spremnika unutar svoje nekretnine (u haustor, vežu ili drugu zajedničku stambenu prostoriju) nakon 1. 10. 2022. više neće moći koristiti spremnike na javnoj površini ispred svoje višestambene zgrade jer će ti spremnici biti trajno uklonjeni s javnih površina. Korisnici kojima su spremnici trajno uklonjeni, ZG vrećice s miješanim komunalnim otpadom će odlagati ispred ulaza svoje višestambene zgrade isključivo u vremenu od 20h do 22h svakim danom osim nedjeljom. Odlaganje ZG vrećica izvan ovog vremena je kažnjivo.

Otpadni papir, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu korisnici mogu, kao i do sada, odlagati na obližnjim zelenim otocima u za to predviđene spremnike/posude/zvona. Otpadna plastična i metalna ambalaža može se i dalje odlagati u standardiziranim žutim vrećama po redoslijedu odvoza. Na zelene otoke bit će postavljeni i spremnici za biootpad. Redoslijed odvoza plastične i metalne ambalaže može se provjeriti putem aplikacije Razvrstaj MojZG i na stranicama podružnice Čistoća www.cistoca.hr, gdje je dostupna i karta zelenih otoka.

KONTROLA PRIMJENE

Komunalni redari Grada Zagreba i zaposlenici Čistoće provode nadzor nad provedbom ove Odluke i važeće Odluke o komunalnom redu. Za postupanje korisnika usluge protivno ugovoru o korištenju javne usluge, komunalni redar i zaposlenici Čistoće ovlašteni su izdati kaznu korisniku.

TRAJANJE PRIMJENE

“Prikupljanje otpada na gore opisani način u centru Zagreba (popis obuhvaćenih ulica nalazi se na poleđini) privremenog je karaktera i trajat će do izgradnje podzemnih spremnika za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad. Kada se za Vaše obračunsko mjesto realizira izgradnja podzemnih spremnika, o tome ćete biti obaviješteni te će Vam biti dodijeljena jedinstvena identifikacijska kartica za njihovo korištenje”, ističe se u priopćenju.

Dodatne informacije: na telefon 01 6189 779 svaki dan od 8 do 20 sati te na e-mail [email protected]

Popis ulica i kućnih brojeva na koje se ova obavijest odnosi: