ČOKOLADNA PATROLA: Zagrebački Muzeja čokolade pokreće projekt čišćenja dječjih parkova

ČOKOLADNA PATROLA: Zagrebački Muzeja čokolade pokreće projekt čišćenja dječjih parkova
Foto: Press

Čokoladna patrola je društveno odgovorni projekt u organizaciji Muzeja čokolade Zagreb čiji je cilj okupiti stanovnike pojedinih zagrebačkih kvartova i očistiti dječji park koji koriste.

Čišćenje parkova će se organizirati u tri jesenska termina i to radnim danima u popodnevnim satima kada parkovi imaju najveću posjećenost. Projekt će se nastaviti u proljeće 2021.

ČOKOLADNA PATROLA: Zagrebački Muzeja čokolade pokreće projekt čišćenja dječjih parkova
Foto: Press

Prva Čokoladna patrola održat će se 17. rujna u dječjem parku Šestine, potom 24. rujna u parku Raketa na Srednjacima te na koncu 1. 10. na šetnici Vrbani III.

“Kroz ovu akciju želimo senzibilizirati lokalnu zajednicu i same korisnike parkova o potrebi održavanja tih zelenih površinama čistima. Posebno djeci želimo naglasiti važnost i ulogu pojedinca u održavanju čistoće okoliša. Odgovornost je na svima nama”, ističe Ružica Božić Cerovac, vlasnica Muzeja čokolade Zagreb i inicijatorica projekta Čokoladna patrola.

Za ovu prigodu Muzej čokolade Zagreb pripremio je i tombolu za djecu. Na kraju eventa sva djeca koja su sudjelovala u čišćenju sudjeluju u tomboli po principu jedno dijete jedan kupon.

Simbolične poklone osiguravaju Muzej čokolade Zagreb i partneri, a glavna nagrada je obiteljska ulaznica za Muzej čokolade u vrijednosti 180 kuna.

Iz Muzeja čokolade Zagreb poručuju kako će se voditi briga o preporučenim mjerama zaštite zdravlja koje su na snazi. Muzej će osigurati najmanje tri osobe na lokaciji koje će sudionicima čišćenja dijeliti rukavice, vrećice za otpatke te će osigurati voda za pranje ruku i voda za piće za sudionike čišćenja. Muzej će osigurati zbrinjavanje prikupljenog smeća i otpada.

Partneri projekta su Manner, Studena, NPU Cafe i Leggiero bar.