Zakon o obnovi napokon je usvojen, a što sada? Što vlasnici oštećenih kuća i stanova moraju poduzeti?

Zakon o obnovi grada Zagreba nakon potresa izglasan je u Saboru. Kako će izgledati provedba Zakona za Dnevnik Nove TV otkrio je ministar graditeljstva Darko Horvat.

Ministar Horvat kaže da će se u idućih 30 dana kreirati plan provedbe Zakona o obnovi Zagreba nakon potresa. Objasnio je koji je prvi korak koji građani čiji su domovi oštećeni moraju napraviti.

“Prvi korak je izrada projektne dokumentacije. Svi koji su to započeli kod ovlaštenih projektanata bit će uključivi i mi ćemo to priznati. Nikakvih nepoznanica neće biti. Svi koji su s projektiranjem počeli ili koji će početi u narednim danima s pribavljanjem projektne dokumentacijom imat će isti tretman”, poručio je Horvat.

Nakon izrade projektne dokumentacije i troškovnika, revidenti će sve to revidirati, a zatim će se na javnom natječaju odabrati institucije koje će napraviti tehničku kontrolu, objasnio je ministar.

“Nakon toga će obveznici javne nabave ući u proces javne nabave, a svi koji su privatni vlasnici moći će u proces ugovaranja konkretnih radova”, rekao je Horvat.

Objasnio je da će se programom mjera definirati zahtjev koji će se podnositi Ministarstvu graditeljstva. Ipak, novac za sufinanciranje obnove će građani na temelju zahtjeva dobiti ”u trenutku kada će obiteljska zgrada ili kuća koja će se raditi ili obnavljati za to biti spremne”.

“U tom trenutku će sukladno prioritetima i dinamici pribavljanja novca ti stanari moći započeti s konkretnim postupcima obnove”, objašnjava ministar.

Na pitanje odakle će doći novac za sufinanciranje obnove domova, Horvat kaže da je 100 milijuna kuna građanima već na raspolaganju.

“Na pozicijama ili proračunskim stavkama Fonda za zaštitu okoliša rezerviran je dodatan 41 milijun. Kroz Fond solidarnosti stigla je prva uplata predujma. Konstatacija da su nam potrebne 42 milijarde, a svjesni činjenice da smo u ovom trenutku osigurali nešto malo više od 10 milijardi, dakle mi sad 25 posto potrebnog novca možemo startati istog trenutka kad se stvore sve zakonske osnove”, rekao je ministar.