Bacali su se u Savu, bilo je utopljenih i nestalih… Na što su sve migranti spremni da ušli u Hrvatsku

Foto: PU brodsko-posavska

Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a jutros je u radijskoj emisiji “U mreži Prvog” rekao da je hrvatska policija ove godine zabilježila 54.593 nezakonita prelaska granice, što je čak 140% više nego prošle godine.

U emisiji “U mreži Prvog” Hrvatskoga radija jutros se analiziralo uvođenje nadzornih točaka slovenske policije na granici s Hrvatskom. Gostovali su Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granicu MUP-a, Domagoj Hajduković, predsjednik saborskog Odbora za europske poslove te Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu.

Što se tiče prelaska granice sa Slovenijom, Ničeno ističe da se policijske kontrole i dalje moraju obavljati, unatoč ulasku u Schengen.

“Zajedno sa slovenskim kolegama smo analizirali gdje osobe i na koji način najviše nezakonito prelaze granicu. Poduzeli smo 445 zajedničkih mješovitih ophodnji s kolegama iz Slovenije i pokrivali točke gdje najviše osoba nezakonito prelaze granicu. U taj postupak su uključeni punktovi gdje je policija do sada zaustavljala sukladno analizi rizika (kombi bijele boje, pretovarena vozila, čudne registracije…) i po toj analizi rizika su se i sad već izdvajali ljudi na punktovima, kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji”, rekao je na Hrvatskom radiju.

“Očito da ta mjera ima koristi – vidljivost policije, da građani osjećaju da se njihova sigurnost promijenila… To je jedan taktički potez koji utječe na unutarnje političko stanje u Sloveniji. To nije mjera uvođenja kontrola na unutarnjoj granici jer ona zahtjeva obavijest državama članicama i obavijest Europskoj komisiji te za nju postoji čitava procedura”, ističe Ničeno.

Ničeno ističe kako Hrvatska ukupno ima otprilike 6 i pol tisuće graničnih policajaca, a kroz koncept desetodnevne ispomoći koja je uvedena 2016. godine, postoji mogućnost još dodatnih 2000 policijskih službenika koji se uključuju u taj rad, a to se provodi temeljem analize rizika.

Rekao je kako je prva četiri mjeseca 2023. godine najveći pritisak bio na Brodsko-posavsku županiju.

“Velik broj migranata pokušavao je preplivavati Savu s čamcima, ali i prirodnim plutajućim stvarima, bacali su se u Savu… Imali smo i nekoliko utopljenih, imali smo i potrage za nestalim osobama. To je grozna situacija jer vi niti ga možete zaustaviti, a niti mu možete pomoći. Samo ga čekate da prepliva na drugu stranu i da ga uhvatite. Mi smo palili svjetla, letjeli letjelicama, puštali zvučnike da psi laju… Sve samo da ih odvratimo i da se ne bace u tu Savu”, rekao je Ničeno.

“Nakon našeg velikog angažmana, u petom mjesecu se ta ruta se izmijenila i ide prema PU karlovačkoj”, govori Ničeno i dodaje da svi koje zateknu zatraže azil i u tom trenutku počinje organizacija njihove registracije.