Arheološki muzej otvara izložbu “Sjećanje na Prvi svjetski rat”

Izložba “1914. – Sjećanje na Prvi svjetski rat – novac, medalje i odlikovanja” još je jedna u nizu izložaba kojima se Arheološki muzej u Zagrebu pridružuje obilježavanju obljetnice Velikoga rata na nacionalnoj i europskoj razini.

prvi_svjetski_rat
Izložba će prikazati fundus bogate Numizmatičke zbirke Arheološkoga muzeja u Zagrebu koji svjedoči o početku Prvoga svjetskog rata – numizmatiku, medaljerstvo, faleristiku, sfragistiiku i arhivsku građu.

Cilj ove izložbe je približiti ovaj tip muzejske građe javnosti, kako bi ona lakše mogla percipirati događaje koji su doveli do početka Prvog svjetskog rata, njegov tijek i posljedice. Pokretna materijalna baština ovog tipa je nedostupna ili teško dostupna javnosti.

Najbolji način za približavanje javnosti upravo je prezentacija artefakata u zaokruženim povijesno-tematskim cjelinama, koje će na izložbi jasno biti prezentirane kroz konkretne primjere u numizmatici, medaljerstvu, faleristici, sfragistici i arhivskoj građi.

U tu svrhu bit će izrađen niz modela od pleksiglasa, maketa od različitih materijala, kao i određeni broj panoa, uz koje će biti postavljeni predmeti. Svi predmeti na izložbi bit će iz fundusa bogate Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Izložba će biti otvorena od 27. lipnja do 28 rujna 2014.