‘ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ’: Podjela sadnica u srijedu na gradskim tržnicama

Mateja Angelina Kramar
Idejna pokretačica akcije Mateja Angelina Kramar | Foto: M. Petković

Građanska akcija ”Zasadi drvo, ne budu panj” imati će svoje veliko finale ovaj vikend 25.26. i 27. listopada, kad se diljem Hrvatske organizira kolektivno sađenje drveća, a podjela sadnica u Zagrebu je organizirana u ovu srijedu na tri gradske tržnice, rečeno je na predstavljanju akcije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.

Idejna pokretačica akcije Mateja Angelina Kramar iz Varaždina kazala da je prvi korak bio da privuče pozornost pojedinaca u osvješćivanju ideje da svaka osoba, bez tuđe pomoći, može zasaditi drvo. Naravno, samo to neće ‘spasiti svijet’, ali mi možemo lokalno djelovati, a misliti globalno i to ćemo učiniti ovaj vikend jer su pokrivene sve županije, jako puno gradova od Dubrovnika, Splita, Zadra do Zagreba, a koje pokrivaju naši koordinatori, kojima bi se htjela ovom prilikom zahvaliti.

Vinko Pulić
Vinko Pulić, docenta na Šumarskom fakultetu u Zagrebu | Foto: M. Petković

Dodala je da će šumarska struka reći svoje, donirati odgovarajuće sadnice,a građani će zadovoljiti svoje potrebe, odnosno aktivno se uključiti u akciju ”Zasadi drvo, ne budi panj”.

Naglasak je, kaže Kramar, na slobodnoj sadnji, a mi bismo htjeli da ljudi sade authtone sadnice, medonosne vrste i uzgoj iz koštica. Ono što se tiče javnih površina, tu će nam ‘Hrvatske šume’ pomoći sugerirati koje sadnice je najpoželjnije, znači gdje su opožarena područja i tako dalje.

Upravitelj podružnice HŠ- šumarije Zagreb Damir Miškulin kazao je da u 169 šumarija u Hrvatskoj, kolektivnu sadnju čekaju spremno, a HŠ će donirati po dvije sadnice fizičkim osobama, a 20 institucijama, ukupno više od 10.000 sadnica vrtićima, školama, udrugama i dr.. Inače, 95 posto šuma u Hrvatskoj, koje pokrivaju 45 posto državnog teritorija RH je prirodno zasađeno, a samo pet putem sadnica.

Predstavnica Grada Zagreba Tatjana Operta kazala je Grad gospodari s 1.233 ha zemljišta, 243 kilometara drvoreda u Gradu, odnosno 138.000 stabal, od kojih je njih 3.830 lani zasađeno. Dozvoljena je sadnja na priavatnom zemljištu, a na gradskom je to posao Zrinjevca. Podjela sadnica odvijati će se u ovu srijedu, do 12 sati na gradskim tržnicama: Dolac, Trešnjevka i Utrine.

Docenta na Šumarskom fakultetu u Zagrebu Vinka Pulića zatekli smo u rasadniku fakulteta ‘Šumski vrt i arboretom’ u zagrebačkoj Hondlovoj ulici gdje je s nekoliko radnika sadio goli korijen obične breze i dlanasti javor iz kontejnerskog uzgoja. U lijepo uređenom rasadniku, ima više od 200 sadnica drveća, ukrasnog bilja i

U akciju se mogu uključiti svi, a to masovno i čine, ističe članica inicijative Gabrijela Shcissengier iz Zagreba. (M. Petković)

Komentari