Zagrebački holding dobio novu upravu, na čelu joj je Dejan Fičko

Na današnjoj sjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga opozvani su dosadašnji članovi Uprave: Daniela Franić, Tihana Colić, Nike Nodilo Lakoš, Darija Jurica Vuković i Zdenko Milas.

zg-holding-630-2

Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju novog predsjednika i četiri člana Uprave.

Novi predsjednik Uprave je Dejan Fičko, Marija Cvrlje je članica Uprave za javnu nabavu, Daniela Franić članica Uprave za pravne poslove, Denis Nikola Kulišić, član Uprave za komunalne usluge, a Krešimir Kvaternik član Uprave za financije.

Članovi Uprave bit će službeno predstavljeni u utorak, 10. ožujka, u 11,00 sati u zgradi Gradske uprave.