Zagrebačka županija u vodoopskrbu i odvodnju ulaže više od 3 milijarde kuna

Zagrebačka županija u vodoopskrbu i odvodnju ulaže više od 3 milijarde kuna
Foto: Zagrebačka županija

Na području Zagrebačke županije trenutno su ugovoreni projekti vodnokomunalne infrastrukture u vrijednosti oko 2,5 milijarde kuna, a do kraja godine, potpisom još dvaju ugovora, ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu (vodoopskrbu i odvodnju) premašit će iznos od 3 milijarde kuna!

S ponosom je to danas u Zaprešiću rekao župan Stjepan Kožić, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić.

Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor “Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić” Željko Majcen. Ovim ugovorom, vrijednim 683,8 milijuna kuna, gradit će se, na području Zaprešića i šest okolnih općina, novi gravitacijski i tlačni kolektori te rekonstruirati postojeći, gradit će se i nove crpne stanice, kao i dograditi i rekonstruirati postojeće, te će se rekonstruirati i dograditi vodoopskrbna mreža. Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda proširit će se sa sadašnjih 55.000 ekvivalent stanovnika na 70.000 ekvivalent stanovnika. Također, nabavit će se i oprema za održavanje sustava odvodnje.

– S ponosom se može reći da će, nakon što se odaberu izvođači radova, Zaprešić i okolne općine ponovno biti veliko komunalno gradilište. Kada radovi budu gotovi

preko 92 posto zaprešićkoga kraja, odnosno 95 posto samoga Zaprešića imat će komunalnu odvodnju, a to je kruna komunalne infrastrukture – rekao je gradonačelnik Zaprešića Željko Turk.

Ministar Ćorić je rekao da ovaj projekt, s ukupnim iznosom od preko 683 milijuna kuna, spada u jedan od najvećih projekata vodnokomunalne infrastrukture na području kontinentalne Hrvatske. Sedamdeset posto potrebnih sredstava za njegovu realizaciju osigurano je iz europskih fondova.

– Riječ je o projektu koji diže životni standard građana zaprešićkoga kraja, prije svega podiže mogućnost priključenja na mrežu javne odvodnje sa sadašnjih 69 na 92 posto, čime će se Zaprešić i okolne općine izdići iznad prosjeka RH – rekao je ministar Ćorić, dodavši da je na području Zagrebačke županije trenutno u provedbi nekoliko projekata kojima se poboljšava vodnokomunalna infrastruktura. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da će se projektom poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić stvoriti uvjeti za priključenje novih 20.000 korisnika na mrežu odvodnje i osigurati bolji uvjeti vodoopskrbe za 7000 stanovnika te ujedno smanjiti gubici u vodoopskrbnom sustavu.

Uz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, potpisani su i ugovori o sufinanciranju projekta.

Uz ministra, generalnog direktora Hrvatskih voda i direktora “Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić”, potpisali su ih gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i načelnici okolnih općina – Brdovca Alen Prelec, Bistre Krešimir Gulić, Pušće Anđela Cirkveni, Dubravice Marin Štritof, Luke Darko Kralj i Marije Gorice Marica Jančić.