Zagrebačka županija u 100-postotnom iznosu financira obnovu javnih objekata stradalih u potresu

Foto: Zagrebačka županija

Zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović uručio je gradonačelniku Grada Jastrebarsko Zvonimiru Novoselu 10,7 milijuna kuna vrijedan ugovor za obnovu gradskog muzeja te župniku župe Sveta Jana Josipu Gonanu 4,2 milijuna kuna vrijedne ugovore za sanaciju klizišta i izradu projektne dokumentacije za obnovu crkve sv. Ane u Gorici Svetojanskoj.

„Otkako smo u travnju ove godine raspisali javni poziv za financiranje obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom zaprimili smo 82 prijave, a potpisali 68 ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 85 milijuna kuna. Riječ je o decentraliziranim sredstvima i vjerujem da će nas ta pomoć Vlade RH pratiti sve dok ne obnovimo i posljednji objekt u Zagrebačkoj županiji“, rekao je Tomljenović, istaknuvši kako Zagrebačka županija obnovu javnih objekata putem javnog poziva financira u 100-postotnom iznosu.

Tomljenović je podsjetio kako je Gradu Jastrebarsko za obnovu i izradu projektne dokumentacije Zagrebačka županije prethodno već dodijelila 1,2 milijuna kuna vrijedne ugovore.

„Oštećenja muzeja su od prizemlja do potkrovlja sve veća i ozbiljnija, a ova obnova obuhvatit će kompletnu sanaciju i statičku rekonstrukciju zgrade muzeja“, rekao je Novosel zahvalivši Zagrebačkoj županiji na dodijeljenim sredstvima.

Kustosica muzeja Jelena Škrabe naglasila je kako će se obnovom osigurati rad Muzeja za još jedno stoljeće.

Crkva sv. Ane u Gorici Svetojanskoj nakon potresa kategorizirana je crvenom naljepnicom. „Obnova je već započela s milijun kuna pomoći od strane Ministarstva kulture, a zahvaljujući sredstvima Županije moći ćemo nastaviti daljnje radove na učvršćenju crkve i izgradnji svetišta“, rekao je župnik Josip Gonan.