USKORO JAVNA RASPRAVA: Pogledajte što donose urbanistički planovi uređenja Medvednice

Sljeme -zima - snijeg
Foto: Zagreb.hr

Prošloga je tjedna hrvatska je Vlada utvrdila Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja “Vršna zona”, Medvednica i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja “Skijaški kompleks”, Medvednica, za javnu raspravu.

Ovo su prvi urbanistički planovi uređenja državnog značaja do sada izrađeni i prvi za koje Vlada utvrđuje prijedlog plana te upućuje u javnu raspravu. Nositelj izrade planova je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj, priopćilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, uz napomenu da sve troškove izrade i donošenja spomenutih prostornih planova snosi Grad Zagreb.

Istovremeno s postupkom izrade urbanističkih planova uređenja državnog značaja provodi se i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. U prijedloge planova ugrađene su mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže. Za utvrđene prijedloge planova i strateške studije utjecaja na okoliš Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provest će postupak javne rasprave u trajanju od 30 dana o čemu će javnost biti obaviještena.

Prijedlog UPU “Vršna zona” propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju gornje stanice žičare iz smjera Zagreba, rekonstrukciju građevine Vidikovca u sklopu gornje stanice skijaške žičare Panjevina, sportskih sadržaja, rekonstrukciju i turističku valorizaciju TV tornja te dopunu ponude Tomislavovog doma sportsko-rekreacijskim sadržajima.

Prijedlog UPU državnog značaja “Skijaški kompleks” propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju skijaških žičara i staza, novog akumulacijskog jezera i dopunu sustava zasnježenja, sportskih i turističkih sadržaja, potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te smještaj helidroma za hitne intervencije na skijalištu. Posebno je razmotrena mogućnost cjelogodišnjih sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiranjem gradnje montažno-demontažnih konstrukcija za adrenalinske parkove i stazu za ljetno sanjkanje na površini skijaških staza, koje će se postavljati izvan skijaške sezone.

Površina obuhvata UPU državnog značaja “Vršna zona” iznosi 14,57 ha, što predstavlja 0,081 % površine Parka prirode Medvednica. Površina obuhvata UPU državnog značaja “Skijaški kompleks” iznosi 104,3 ha, što predstavlja 0,58 % površine Parka prirode Medvednica.

Dokumente koje je usvojila Vlada možete pogledati na ovim linkovima: Vršna zona i Skijaški kompleks