UPOZORENJE GRAĐANIMA: U utorak vježba evakuacije u Zagrebačkoj pivovari

zagrebacka-pivovara

Djelatnici Zagrebačke pivovare d.o.o. na lokaciji u Ilici 224, u utorak, 19. travnja, sa početkom u 9.30 sati sudjelovati će u redovitoj godišnjoj vježbi evakuacije za slučaj izvanrednog događaja.

U vježbi će sudjelovati svi zaposlenici te posjetitelji i vanjski izvođači koji se u tom trenutku zateknu na lokaciji pivovare. Vježba evakuacije trajati će oko 30 minuta.

Za potrebe izvođenja vježbe koristiti će se elektronička sirena (jedno uključivanje u trajanju od 60 sekundi), u kombinaciji sa zvučnom porukom kojom ćemo zaposlenike i ostale građane izvijestiti da se radi o vježbi s uputama za postupanje.

Također će u to vrijeme prema Zagrebačkoj pivovari, sa uključenim sirenama, krenuti vatrogasci iz JVP u Savskoj. Cilj vježbe je utvrditi efikasnost odaziva u slučaju izvanredne situacije.

Prije početka vježbe sve nadležne službe, uključujući Centar 112, biti će obaviještene da će se aktivirati sirena za potrebe vježbe evakuacije. (M. Petković)

Foto: Google Street View