U subotu akcija čišćenja Parka prirode Medvednica

Javna ustanova Park prirode Medvednica poziva građane u subotu, 9. studenoga, na veliku akciju čišćenja jugozapadnog dijela tog parka.

medvednica
Akcija čišćenja održat će se od 10 do 13 sati u Parku prirode na dvije lokacije – Zelena magistrala (cesta, Ponikve i prilazni put prema planinarskom domu Glavica i Špilji Veternici) i Kamenolom Bizek.

Mjesto sastanka je završetak Zelene magistrale, a svim sudionicima bit će osiguran pribor za čišćenje i grah u Planinarskom domu Glavica.

Ravnateljica Javne ustanove Park prirode Medvednica Snježana Malić-Limari poziva građane da im se pridruže i pomognu očistiti taj dio Medvednice.

Istaknula je da su oba lokaliteta na kojima će se provoditi akcija izuzetno važna za bioraznolikost. Kamenolom Bizek, osim što je vrijedno geološko područje, ujedno je i važan faunistički lokalitet zbog zabilježenih 12 vrsta gmazova i vodozemaca.

Kamenolomi privlače velik broj vrsta zbog pogodne izloženosti, bogate strukture i brojnih skloništa te nakupljanja vode. Zanimljivo je, rekla je Malić-Limari, da se kamen litotamnijski vapnenac iz kamenoloma Bizek koristio za građenje brojnih građevina u Zagrebu, kao što su pošta u Jurišićevoj ulici, arkade na Mirogoju i Katedrala.

Ponikve su jedinstven primjer vlažne livade na Medvednici, na kojoj je zastupljena vegetacija tipična za plitke depresije u kojima se u proljeće duže zadržava voda. S obzirom da se radi o krškom polju (vodopropusne stijene) koje je ujedno i slivno područje špilje Veternice, vodena staništa i fauna špilje Veternice ugroženi su onečišćenjem površinskih voda, što je posljedica poljoprivredne djelatnosti, odlaganja otpada, pranja automobila i drugih oblika onečišćenja.