PREKOGRANIČNA SURADNJA: Zagrebačkoj županiji 400 tisuća eura za razvoj vinskih cesta

Vino na stolu

Projektu prekogranične suradnje “In cultura veritas”, kojem je Zagrebačka županija vodeći partner, odobrena su sredstva u sklopu 3. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

Ukupna vrijednost projekta je 1.003.317 eura, a Zagrebačkoj županiji je za provedbu projekta pripalo 403.513 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Radi se o projektu koji predstavlja nastavak dosadašnje uspješne suradnje između Zagrebačke županije i slovenskih subregija Obsotelje i Kozjansko, a njegov je cilj doprinijeti atraktivnosti, posjećenosti i zaštiti kulturne baštine područja i povećanja gospodarske aktivnosti proizvođača kroz razvoj nove održive prekogranične turističke destinacije, jačanje kapaciteta lokalnih dionika te njihovom sveobuhvatnom promocijom. Konkretno, projektom se prvenstveno želi povezati, razvijati i promovirati kulturnu baštinu putem vinskih cesta, a spajanjem usluga i ponude iz oba sektora žele se razvijati novi sadržaji (npr. izložbe vina u muzejima, kušaonice u objektima kulturne baštine i sl.).

Kako bi destinacije postale još atraktivnije, europska sredstva uložit će se u digitalizaciju turističke infrastrukture na odabranim lokalitetima kulturne baštine, a predviđeno je i razvijanje sustava praćenja posjetitelja.

Osim Zagrebačke županije, u projektu “In cultura veritas” sudjeluju još dva partnera iz Hrvatske – Muzejski dokumentacijski centar i Udruga hrvatskih putničkih agencija. Slovenski partneri u projektu su Razvojna agencija Sotla, Občina Šmarje pri Jelšah i Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.