POLICIJA UPOZORAVA GRAĐANE: Ove ljude nipošto ne puštajte u svoj dom!

Policija
Foto: policija.hr

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je, nakon provedene analize većeg broja kaznenh dijela, građanima uputila upozorenje na opasnost od odba koje se lažno predstavljaju.

Kako je priopćeno, utvrđeno je da su ovo najčešće prevare kojima se služe prevaranti:

– ulazak u kuću radi popisivanja serijskih brojeva novčanica,
– zamjena novčanica u stanovima ili kućama radi odnošenja novca u banku,
– odnošenje novca koji je pohranjen u bankama jer mu je istekao rok trajanja,
– odnošenje novca u banku jer je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju došlo do promjene novčanica, odnosno novčanice na sebi moraju imati oznaku „EU“,
– novac će prestati važiti ako se ne zamijeni s novim jer mu je istekao rok trajanja,
– novac koji je na računu prestat će vrijediti te ga moraju podići i predati drugoj osobi koja će doći po novac,
– novac koji građani imaju kod kuće je krivotvoren i potrebno ga je predati djelatnicima koji će doći po novac,
– preuzimanje novčanica iz banke i raskidanje ugovora,
– uzimanje otisaka prstiju i novaca radi usporedbe s pronađenim novcem ili zlatnim nakitom koji je pronađen kod osoba koje su prethodno počinile kazneno djelo,
– pokazivanje mjesta gdje se nalazio novac koji je otuđen prethodnim kaznenim djelom,
– ulazak u stan ili kuću radi fotografiranja novca radi usporedbe,
– ulazak u stan ili kuću i uzimanje novaca radi čuvanja jer se sprema krađa itd.

Također je uočeno da nakon ulaska jednog prevaranta u dom koji razgovara sa žrtvom, nakon kraćeg vremena u dom ulazi njegov suradnik kroz nezaključana vrata i krade novac i vrijedne predmete, nakon čega se neprimijećen udaljava iz doma pa oštećeni duže vrijeme ne primjećuje krađu, što otežava pronalazak počinitelja.

Stoga policija upozorava građane da, ako se susretnu s nepoznatim osobama koje, služeći se jednim od navedenih izgovora, pokušavaju ući u njihove domove, takve ne puštaju u stanove ili kuće te da im ne predaju svoj novac ili druge vrijedne stvari. U priopćenju PU Zagrebačke napominje se da policijski službenici prilikom dolaska na adrese stanovanja pokazuju metalnu službenu značku i službenu iskaznicu.

A u slučaju da građani zaprime pozive od nepoznatih osoba putem telefona u kojima se traži od njih da nešto učine sa svojim novcem, zlatom i drugim vrijednim predmetima ili kažu da će netko doći na njihovu adresu radi provjere novca ili zlata, neka obavezno u što kraćem roku događaj prijave policiji pozivom na broj 192 ili 112, stoji u policijskom priopćenju.