Održana pokazno-terenska vježba Bolnica Zagreb 2022., uvježbavalo se spašavanje iz ruševina

Foto: Grad Zagreb

U organizaciji Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba danas je, na lokaciji Sveučilišne bolnice u Blatu, održana pokazno – terenska vježba “Bolnica Zagreb 2022.”

Cilj vježbe, kojoj je prisustvovao zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Zagreba Luka Korlaet, jest priprema i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite za spašavanje iz ruševina nakon potresa u Zagrebu te uvježbavanje posebnog tima osposobljenog za reakciju na radiološki izvanredni događaj.

Foto: Grad Zagreb

“Više od 8 000 sudionika u postrojbama i cjelokupnom sustavu civilne zaštite, nama članovima Stožera civilne zaštite, daje garanciju kako će i u slučaju velike katastrofe, poput potresa i radiološkog incidenta, Grad Zagreb i sustav civilne zaštite moći učinkovito djelovati u spašavanju života i imovine naših sugrađana”, kazao je Korlaet.

Pohvalivši djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, načelnik Stožera Korlaet je i dodijelio zahvalnice pripadnicima postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba i institucijama za njihov osobit doprinos tijekom suzbijanja epidemije koronavirusa u Zagrebu.

SCENARIJ VJEŽBE

Prema scenariju vježbe, u ranim jutarnjim satima 11. lipnja 2022. godine područje Grada Zagreba pogađa razoran potres jačine VIII stupnjeva MCS s epicentrom na području Žumberka. Zbog potresa dolazi do nestanka električne energije, ali i prekida telekomunikacijskih veza zbog rušenja repetitora pa GSM mobiteli i radio-stanice ne funkcioniraju odnosno s njima nije moguće uspostaviti komunikaciju na čitavom području grada zbog ograničenog dometa signala.
Operativne službe komuniciraju uz pomoć radioamatera, sukladno protokolu radioamaterskih veza za krizne situacije.
Dojavom iz bolnice otkriveno je kako se urušio dio Bolnice Zagreb te da je nepoznat broj osoba ostao zarobljen pod ruševinama i unutar kompleksa bolnice. Nedugo nakon dolaska snaga odgovora na lokaciju, pripadnici specijalističke postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (USAR timovi) kreću s pretraživanjem građevine.
Dok jedan dio specijalističkih snaga pronalazi zatrpane i provodi njihovo izvlačenje iz ruševina, ostali pretražuju prostorije i postavljaju podupirače na rizičnim lokacijama kako bi spriječili napredovanje urušavanja. Tom prilikom, u prizemlju središnjeg dijela zgrade u skladištu radioaktivnog otpada Bolnice Zagreb pripadnici Javne vatrogasne postrojbe(JVP) Zagreb otkrivaju predmet koji je obilježen oznakom radioaktivnosti. Zbog vlastite sigurnosti, snage odgovora se povlače s mjesta potencijalne kontaminacije, te se hitno poziva Operativni centar civilne zaštite u Ravnateljstvu civilne zaštite (OCCZ RCZ MUP-a). Pripadnici JVP Zagreb po uputi inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost određuju unutarnje omeđeno područje i vrše hitnu evakuaciju svih osoba iz tog dijela građevine.
Dolaskom na mjesto događaja inspektori za radiološku i nuklearnu sigurnost RCZ MUP-a utvrđuju kako je izvor ionizirajućeg zračenja Cezij-137 (CS-137) te da je okolni prostor kontaminiran uslijed oštećenja spremnika radioaktivnog izvora. Putem OCCZ-a Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost poziva ovlašteni stručni tehnički servis Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u cilju provođenja radioloških mjerenja na lokaciji i u neposrednoj blizini, zbrinjavanja radioaktivnog izvora te dekontaminacije zahvaćenog prostora.
Uz Grad Zagreb, Ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost sudionici vježbe su: Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba, Postrojba civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba za traganje i spašavanje iz ruševina (srednja kategorija), Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba – tim obučen za rad u KBRN (kemijsko-biološko-radiološko-nuklearnim) uvjetima, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Zagreb, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Klub za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb, Modul s potražnim psima Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba dr. Andrija Štampar, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova – Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Zagreb, Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj i Inspekcija za radiološku i nuklearni izvanredni događaj, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagrebački radio amaterski savez i Zagrebački speleološki savez.