Od 1. srpnja sortiranje otpada obvezno u Zagrebu. Evo najčešćih pitanja i odgovora

Zagrepčani će od 1. srpnja morati sortirati otpad u svojm kućanstvima, od papira i stakla, organskog i biootpada do plastike. Program pametnoga gospodarenja otpadom, kojega provode Grad Zagreb, Zagrebački holding i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom, budi zanimanje građana, koji Holding obasipaju i pitanjima kako u svom kućanstvu točno sortirati otpad i pritom biti i odgovorniji prema okolišu, ali i štedljiviji.

otpad

Evo koja su najčešća pitanja i odgovori, kako ih donosi Večernji list:

Hoće li biti pripremljeni spremnici za odvajanje biorazgradivog otpada?

Čistoća je provela dvomjesečni pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada među 7.000 građana Zagreba, na šest lokacija. Projekt je završio 17.5. i izvještaj je dostavljen radnoj skupini. Gradska skupština će donijeti konačnu Odluku te definirati budući način skupljanja komunalnog otpada u Zagrebu, pa tako i broj spremnika u obiteljskim kućama i blizu zgrada, kao i sustav naplate.

Koliko je u Zagrebu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada i koliko reciklažnih dvorišta?

Na javnim gradskim površinama raspoređeno je više od 4.000 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona, stakla te plastične i metalne ambalaže. Postoji i devet reciklažnih dvorišta u koje građani besplatno mogu odložiti još 20 vrsta otpada iz domaćinstva.

Do kraja godine Čistoća planira otvoriti još šest novih reciklažnih dvorišta, čime se njihov broj penje na 15. Planira se također povećati i broj spremnika za različite vrste otpada na javnim gradskim površinama za odvojeno prikupljanje biootpada i tekstila.

Koliko se tona otpada odloži u Zagrebu na godinu?

U 2012. godini sakupljeno je 300.314 tona komunalnog otpada, od čega je većina odložena na Jakuševcu.

Koliko se u Gradu Zagrebu otpada izdvojeno prikupi (reciklira)? Koliko se planira ove godine smanjiti količina komunalnog otpada kada od 1. srpnja krene prikupljanje razvrstanog otpada?

Bez obzira na to što se u Zagrebu više od 15 godina odvojeno sakuplja otpad, papir, karton i plastika i dalje čine preko 42 posto odloženog miješanog komunalnog otpada u Zagrebu, a prema posljednjim podacima odvojeno se sakuplja tek 26,5 posto otpada.

Ako bi se odvojeno prikupilo i recikliralo 50 posto vrijednih sirovina koje završe na odlagalištima, smanjile bi se količine odloženog otpada za oko 45.000 tona godišnje.

U koji spremnik odložiti tetrapak?

U spremnike za plastiku, sa žutim poklopcem. U pojedinim dijelovima grada su stariji (zvonasti) spremnici za papir, na kojima je navedeno da se tetrapak odlaže u papir, pa Čistoća dozvoljava da se tetrapak odlaže i u njih ako nema spremnika za plastiku.

Je li pseći izmet biootpad?

Ne i ne odlaže se u spremnike za biootpad, već u posebne košarice.

Gdje odložiti pelene za odrasle i za djecu?

U miješani komunalni otpad. U Gradu Zagrebu pelene čine 5,5 % od ukupne mase miješanog komunalnog otpada (gotovo 12.000 tona od ukupne mase skupljenog miješanog komunalnog otpada).

Trenutačno je jedini održiv način njihovog zbrinjavanja odlaganje na odlagalište otpada, ili termička obrada s ostalim neiskoristivim miješanim komunalnim otpadom. Tad je moguće iskoristiti barem dio topline nastale izgaranjem otpada za proizvodnju električne i/ili toplinske energije.