JAVNI POZIV: 1,9 milijuna kuna za energetsku učinkovitost zgrada javne namjene

JAVNI POZIV: 1,9 milijuna kuna za energetsku učinkovitost zgrada javne namjene
fOTO: zAGREBAČKA ŽUPANIJA

Zagrebačka županija temeljem javnog poziva dodijelit će 1,9 milijuna kuna bespovratnih financijskih sredstava gradovima, općinama, javnim ustanovama i trgovačkim društvima osnovanim od strane JLS-a na svom području za poticanje rekonstrukcije postojećih zgrada javne namjene sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2018. godine.

Zgrade javne namjene u smislu ovog poziva su zgrade javnog sektora u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi: zgrade upravnih i drugih tijela, tijela lokalne samouprave, zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, zgrade za više obrazovanje, zgrade za stanovanje zajednica poput domova za umirovljenike te đačkih domova, zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade kulturnih namjena poput kina, kazališta i muzeja, zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi te zgrade namijenjene obavljanju komunalnih djelatnosti.

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti po pojedinom projektu u istoj financijskoj godini iznosi do 500.000 kuna s PDV-om. Važno je naglasiti i da visina iznosa sredstava ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine. Tako JLS I., II., III. i IV. skupine razvijenosti mogu bespovratno dobiti sredstva do 100% prihvatljivih troškova, JLS V. i VI. skupine razvijenosti mogu ostvariti potporu u iznosu do 80% vrijednosti prihvatljivih troškova, dok JLS VII. i VIII. skupine razvijenosti do 60% vrijednosti prihvatljivih troškova.

“U posljednje četiri godine našim gradovima i općinama temeljem ovog javnog poziva dodijelili smo ukupno 8,8 milijuna kuna”, izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Radi se o 27 zgrada različitih namjena i to 8 upravnih zgrada, 7 vrtića, 5 područnih i osnovnih škola, 3 društvena doma te po jedan sportski centar, pučko otvoreno učilište, poslovna građevina te zgrada primarne zdravstvene zaštite.

“Jasno, županijskim natječajima možemo pokriti određeni broj projekata energetske obnove, dok se za one opsežnije i složenije okrećemo EU fondovima. Tako zahvaljujući našoj uspješnoj prijavi uskoro kreću radovi na energetskoj obnovi domova zdravlja u Vrbovcu (2,1 milijuna kuna) i Jastrebarskom (2,5 milijuna kuna), kao i obnova zgrade OŠ Sveta Nedelja u vrijednosti 7,2 milijuna kuna, za koje su više od polovine iznosa investicije osigurana EU sredstva”, rekao je Kožić.

Pozivamo gradove, općine, javne ustanove i trgovačka društva osnovana od strane JLS-a da se jave na javni poziv najkasnije do 30. studenoga 2018. godine. Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, tehnički uvjeti i obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-425, broju faxa 01/6009-488 ili na e-mail [email protected].

Popunjeni obrasci te potrebna dokumentacija dostavljaju se isključivo preporučeno s povratnicom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb uz naznaku “Poticanje EnU u JLS – NE OTVARAJ”.