Holding je u minusu od 794 milijuna! Hoće li Zagrepčani dobiti veće račune?

Foto: ZGH

Zagrebački holding završio je prošlu godinu sa 794 milijuna kuna minusa, objavila uprava te tvrtke u petak, u sklopu predstavljanja financijskog izvješća Holdinga za 2021. godinu.

Zarada u 2021. prije kamata, poreza i amortizacije (engl. EBITDA) iznosi 230 milijuna kuna i za 77 milijuna kuna je viša u odnosu na 2020. godinu, prije ispravaka jednokratnih stavaka za 2020. i 2021. godinu. Porast EBITDA-e znači da je vidljiv oporavak i da je trend poslovanja preokrenut u pozitivnom smjeru.

No ukupni ostvareni rezultat Grupe za 2021. godinu, s uključenim ispravcima i jednokratnim stavkama, iznosi 794 milijuna kuna gubitka, što je za 325 milijuna kuna više od 2020. godine. Prihodi za 2021. godinu iznose 4.026 milijuna kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 4.731 milijuna kuna.

Na ostvareni rezultat značajno su utjecale makroekonomske promjene, prvenstveno značajna promjena cijene plina. Dodatno, na rezultat poslovanja su utjecale i rezervacije za otpremnine radnika koji će biti utvrđeni kao višak, te preispitivanje razine nadoknadive vrijednosti imovine i adekvatnosti obveza te poslovnih modela Grupe. Kao rezultat prethodno navedenog preispitivanja, jednokratno su uvećani troškovi poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 523 milijuna kuna te u iznosu od 182 milijuna kuna za 2020. godinu.

Tijekom 2021. godine Grupa je smanjila potraživanja od kupaca i povezanih osoba za 213 milijuna kuna te otplatila 347 milijuna kuna prema financijskim institucijama po osnovi primljenih zajmova i financijskog leasinga. Grupa je tijekom 2021. godine imala smanjene investicijske aktivnosti uslijed ograničenih financijskih resursa, te je ostvareno 288 milijuna kuna investicija, što je za 197 milijuna kuna manje u usporedbi sa 2020. godinom.

Sveukupno gledano, unatoč negativnom poslovnom rezultatu, analiza rezultata pokazuje da su preokrenuti višegodišnji negativni trendovi u poslovanju te da aktivnosti i mjere započete u drugoj polovici prošle godine vode ka ostvarenju ambicioznih ciljeva koje Grupa planira doseći već u ovoj poslovnoj godini.

Iz onoga što je rečeno na predstavljanju, za sada se ne planira poskupljenja usluga. No, nije isključena mogućnost da zbog inflacije do nekih “korekcija” ipak dođe.