Grad Zagreb uvodi novi sustav obračuna plaća, evo kako je tu promjenu obrazložila Danijela Dolenec

Foto: Screenshot

Grad Zagreb uvodi Centralni obračun plaća (COP) kao prvu fazu uspostave gradske Riznice, jedinstvenog računovodstveno-informacijskog sustava koji podiže transparentnost gradskog proračuna.

“Riznica je sustav upravljanja financijama grada kroz jedinstveni račun, koji omogućuje transparentno upravljanje proračunom i bolju kontrolu upravljanja novcem”, izjavila je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec.

“Uvođenjem riznice postaje moguće dobiti potpun i pravovremen uvid u trošenje proračuna, unaprijediti planiranje i izvršenje proračuna, te se također smanjuje se mogućnost zloupotreba.”

“Centralni obračun plaća koji sada uvodimo prvi je korak u uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava Riznice Grada Zagreba i njegovih proračunskih korisnika kojim se ubrzava i pojednostavljuje postupak samog obračuna plaća”, pojasnila je zamjenica gradonačelnika Dolenec. Dodala je i da uvođenjem riznice gradska uprava ispunjava jedan od izbornih ciljeva koji čine dio koalicijskog sporazuma s SDP-om.

Sustav COP-a obuhvaća sva gradska upravna tijela i sve ustanove u vlasništvu Grada Zagreba, što uključuje obračun osobnog dohotka za više od 12.000 zaposlenika u gradskoj upravi. Ugovor za implementaciju COP-a vrijedan 1.5 milijuna eura s PDV-om potpisan je krajem siječnja, a rok uspostave sustava COP-a je do kraja ove godine.

Projekt izgradnje sustava Riznice Grada Zagreba započeo je 2022. godine i zbog svoje kompleksnosti iziskuje znatna proračunska sredstva i višegodišnje razdoblje provedbe.  

Uvođenje COP-a prva je od tri faze digitalizacije rizničnog poslovanja Nakon toga slijedi uvođenje računovodstvenog modula, tzv. ERP-a, kojim se na jedinstven i transparentan način upravlja svim prihodima, rashodima i financijskom imovinom grada i njegovih ustanova. Završna, treća faza uvođenja Riznice uključuje objedinjeni informacijski sustav za upravljanje planom nabave, postupcima javne nabave, okvirnim sporazumima, ugovorima, narudžbenicama i jednostavnom nabavom, kao i svom pratećom dokumentacijom.