GRAD ZAGREB RASPISAO poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Izložba
Foto: Pixabay

Na službenim web stranicama Grada zagreba objavljen je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi temeljem kojeg će se odobriti sredstva za njihovo provođenje.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom, stoji u javnom pozivu.

Napominje se da će grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2018. uvrstiti:

1. djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
8. programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i
produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa;
9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
10. programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.

Rok za podnošenje prijava on-line i u tiskanom obliku je 04.listopada 2017.