Akcija uklanjanja nelicenciranog softvera obuhvatit će 5000 tvrtki

BSA i policija danas su najavile u Zagrebu zajedničku kampanju usmjerenu k poslovnim korisnicima diljem Hrvatske.

bsa_ilegalni_softver_pirati

Tijekom ove kampanje, BSA će kontaktirati nekoliko tisuća domaćih poslovnih subjekata kako bi promovirao ovlaštenu poslovnu uporabu računalnih programa.

Kampanja je pokrenuta slijedom rezultata posljednje studije “Nelicencirani softver i prijetnje kibernetičkoj sigurnosti” , čiji je naručitelj BSA | The Software Alliance, a koja je potvrdila čvrstu povezanost između nelicenciranog softvera i malvera na računalima.

Analiza, koju je provela globalna analitička kuća IDC, pokazuje da s rastom stope nelicencirang računalnog softvera u zemlji, raste i broj incidenata povezanih s malverom u toj zemlji. Implikacije za državu, kompanije i krajnje korisnije sasvim su jasne: uklanjanje nelicenciranog softvera sa poslovnih mreža može pomoći u smanjenju rizika od kibernetičkih sigurnosnih incidenata.

“U siječnju, američki FBI javno je upozorio na zabrinjavajući globalni porast otkupljivačkog softvera, tzv. ransomewarea – radi se o aplikacijama koje ‘smrznu’ računalo i onemoguće pristup podacima, uz zahtjev za otkupninom u tisućama američkih dolara za vraćanje pristupa podacima,” rekla je Ivana Jurin Puhalo, vanjski savjetnik BSA u Hrvatskoj, te dodala: “Kroz naš kontakt s policijom i carinskom upravom, pronašli smo neophodnim informirati poslovne subjekte u Hrvatskoj o ovim opasnostima, koje su u nedvojbenoj, čvrstoj vezi s uporabom nelicenciranog softvera. Ovom zajedničkom kampanjom želimo javnost upoznati s pravilnim upravljanjem softverom i doista jednostavnim principima uvođenja sustava upravljanja, kako bi lokalne tvrtke jednostavno i bez rizika ostale na sigurnoj strani.”

Statistička analiza uspoređuje stope nelicenciranog softvera instaliranog na računala u 81 zemlji, s pojavama malvera na računalima, koje je pratila članica BSA, kompanija Microsoft. Ova analiza potvrđuje da postoji snažna pozitivna korelacija (r=0,79) između stopa nelicenciranog softvera i incidenata s malverom. Daljnja analiza upućuje kako je stopa nelicenciranog softvera zemlje jak prediktor pojave malvera u istoj zemlji.

Izvješće se temelji na glavnoj studiji BSA, koja istražuje globalne stope nelicenciranog softvera diljem svijeta. U 2014, Globalno BSA istraživanje o softveru izvijestilo je kako je 52% softvera instaliranog na računala u Hrvatskoj tijekom prethodne godine bilo nelicencirano, u usporedbi s globalnom stopom od 43 posto. Studija je pokazala i kako je glavni razlog koji korisnici računala diljem svijeta navode kao razlog za nekorištenje nelicenciranog softvera upravo izbjegavanje sigurnosnih prijetnji od malvera. Među rizike povezane s nelicenciranim softverom, 64 posto korisnika kao velik razlog zabrinutosti navodi i neovlašten hakerski pristup, a 59 posto gubitak podataka.

BSA potiče organizacije da uvedu unutarnju kontrolu i ISO standardizirane prakse upravljanja softverskom imovinom (SAM – Software Asset Management), kako bi bile sigurne da je sav softver u njihovom sustavu propisno licenciran i time smanjile svoju izloženost kibernetičkim prijetnjama.

“Kibernetička sigurnost i suzbijanje računalnog kriminaliteta fokus su postupanja Odjela za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. U našem svakodnevnom radu uočena je uska povezanost korištenja nelicenciranih softvera i malvera, odnosno malicioznih programa, te na taj način građani riskiraju veću izloženost svojih računala zarazi i postaju potencijalne žrtve kaznenih djela. Drugim riječima, nelicencirani softver ne predstavlja samo povredu autorskih prava, već i prijetnju računalnoj sigurnosti,” rekla je Kristina Posavec, voditeljica Odjela za visokotehnološki kriminalitet Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije pri Ministarstvu unutarnjih poslova RH.

Ona je dodala da je ova zajednička kampanja ujedno i prilika da se u javnosti poveća svijest o štetnosti nelicenicarnih softvera i računalnoj sigurnosti kao bitnom elementu ne samo za poslovanje različitih poslovnih subjekata, već i za sve građane koji koriste računala i Internet u svojoj svakodnevici. Ujedno pozdravljamo svaki oblik suradnje i edukacije bez kojih učinkovito suzbijanje ove vrste računalnih prijetnji i kriminaliteta ne bi bilo moguće.

U ovoj fazi kampanje, BSA će izravnim dopisima kontaktirati više od 5000 poslovnih subjekata diljem Hrvatske. U sklopu akcije, BSA će od tvrtki tražiti i da mu proslijede ovjerenu izjavu kojom potvrđuju da u svom poslovanju koriste isključivo licencirane računalne programe te time poštuju prava intelektualnog vlasništva proizvođača računalnih programa.

Po završetku kampanje, BSA će s policijom i carinskom upravom organizirati niz edukacijskih treninga za inspektore i službenike policije i carinske uprave, s ciljem nadopune znanja iz područja intelektualnog vlasništva i autorskog prava te pomoći u unapređenju vještina prepoznavanja nelicenciranog softvera i upoznavanja s osnovnim principima softverske revizije.