Šef Carine najavljuje ustrajnu borbu protiv nelicenciranog softvera

BSA (The Software Alliance) i Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske, danas su predstavili suradnju, posebno na područjima zaštite krajnjih korisnika softvera, edukacije, zaštite intelektualnog vlasništva, ali i pravnih aktivnosti.

bsa_carina

“Nakon edukativnih aktivnosti i unaprijeđenjem dosadašnjih metodološko-operativnih postupanja do sada je obavljeno ukupno 78 nadzora nad primjenom odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima od čega je u 26 slučaja utvrđena nepravilnost”, rekao je Zlatko Grabar, ravnatelj Carinske uprave Ministarstva financija RH.

“Digitalni svijet se mijenja, a brze tehnološke promjene donose nove opasnosti i izrazite rizike za današnje poslovanje. Sigurnost postaje dio strategije, kako svakog poslovnog subjekta, tako i države. Naša posljednja istraživanja pokazuju kako postoji čvrsta veza između određenih vrsta kibernetičkog kriminala i korištenja nelicenciranog softvera. Zajedno s Carinskom upravom, koja intenzivno provodi nadzor kod poslovnih subjekata, smatramo kako je neophodna suradnja na višoj razini te okupljanje svih dionika u sustavu kibernetičke sigurnosti Hrvatske. Stoga danas pokrećemo ovu inicijativu za sigurnije poslovno okruženje u Hrvatskoj. Ovom inicijativom želimo povezati javne institucije i privatni sektor, te surađivati na svim mogućim poljima – edukacije, nadzora, tehničkih aspekta sigurnosti, pravne inicijative. U budućnosti ćemo širiti ovu inicijativu te zajednički raditi na sigurnijem digitalnom okruženju u Hrvatskoj”, rekla je Ivana Jurin Puhalo, zastupnica BSA u Hrvatskoj.

Ivan Vidaković, direktor Microsofta Hrvatska, kazao je da postoji povećan izazov zaštite poslovanja na internetu, jer sotifisticirane vrste virusnih napada mogu se mjeriti u stotinama milijuna dolara u poslovnoj zajednici, a štete trpe i cijele države.

Čelnik Microsofta je upozorio da država mora garantirati stranim investitorima zaštitu intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj, a to će teško postići, ako Zagrebačko sveučilište ima samo 24 posto studenata na tehničkim fakultetima.

Odgovarajući na upite, Grabar je istaknuo da će Carina ustrajati u borbi protiv nelicenciranog softvera.

Nadzorom su bile obuhvaćene i državne tvrtke i agencije, ali u njima nije otkriven ilegalni softver. Takvoj vrsti zloporabe skloniji su mali i srednji poduzetnici, te pojedini mediji. (M. Petković)

Foto: BSA / promo fotografija