Zagrebačka županija će s 200.000 kuna sufinancirati rad dežurne ljekarne u Zaprešiću

Zagrebačka županija će s 200.000 kuna sufinancirati rad dežurne ljekarne u Zaprešiću

Zagrebačka županija sufinancirat će rad dežurne ljekarne za područje Grada Zaprešića i okolnih općina u 2020. godini s 200.000 kuna.

Temeljem standarda i normativa prava na zdravstvenu zaštitu, Zagrebačka županija može ustrojiti dva punkta ljekarničkog dežurstva. Tako su dežurne ljekarne ustrojene u Samoboru i u Velikoj Gorici, jer su to područja s najvećim brojem gravitirajućeg stanovništva.

S obzirom da Gradu Zaprešiću gravitira cca 54.000 stanovnika, Zagrebačka županija od 2004. godina sufinancira rad dežurne ljekarne na području Grada Zaprešića i okolnih općina te stanovnicima tog područja osigurava sredstva za zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Dežurna ljekarna nalazi se na lokaciji Trg žrtava fašizma 1 u Zaprešiću.