VIC DANA: Tajna niskih cijena

Muškarac ulazi u restoran i naručuje pivo.
– Izvolite gospodine, to će biti pola eura – ljubazno će konobar.
– Pola eura!? – iznenađen je čovjek.
Dohvati jelovnik, a prije nego što ga je otvorio upita konobara:
– A koliko bi koštao bečki odrezak?
– Euro i 10 centi!
– Euro i 10 centi?! Nevjerojatno! Gdje je vlasnik ovog resterona, rado bih porazgovarao s njim?
Konobar pogleda ka stubama koje vode na kat i kaže:
– Gore, s mojom ženom.
– A što radi gore sa vašom ženom?
– Isto što i ja ovdje sa njegovim restoranom.