VIC DANA: Otpusno pismo

U ordinaciji šefa jednog bolničkog odjela.
– Gospođo, sjednite ovdje, molim vas, otvorite jako usta i isplazite jezik.
– Ali doktore, ja sam vam sada potpuno zdrava. Samo sam došla po otpusno pismo.
– Znam gospođo. No, htio bih ga u miru napisati.

 

VIC DANA: Šef ga traži

 

VIC DANA: Narodne poslovice

 

VIC DANA: Frizer koji šiša iz ljubavi

 

VIC DANA: Pušenje

 

VIC DANA: Hoćeš li još piti?

 

VIC DANA: Zagonetka