Usvojen gradski proračun, za 780 milijuna kuna manji od prošlogodišnjeg

Zagrebački gradski zastupnici su većinom glasova – 27 za, 9 protiv i 11 suzdržanih – podržali prijedlog proračuna za iduću godinu.

gradska_skupstina_glasovanje

Zamjenica gradonačelnika Sandra Švaljek rekla je kako je 780 milijuna kuna, koliko će grad Zagreb imati manje na raspolaganju 2015. u odnosu prema 2014., znatan gubitak koji neće biti lako nadomjestiti.

780 milijuna kuna, koliko će grad Zagreb imati manje na raspolaganju u 2015. u odnosu na 2014., sigurno da je značajan gubitak sredstava.

“Radi se o nekakvih 12 posto od ukupnih prihoda iz 2014. godine i neće biti lako nadomjestiti taj iznos i kompenzirati ga nekim drugim mjerama”, rekla je Švaljek.

Rashodi su manji oko 450 milijuna kuna, a uštede su na različitim stavkama proračuna. Jedan veći dio potražili su na kapitalnim ulaganjima, a manji na svim ostalim stavkama, od donacija, određenih sufinanciranja programa u kulturi, sportu.

Švaljek je rekla i kako je nemoguće očekivati da se s tako smanjenim iznosom novca može podmiriti sve ono što se podmirivalo proteklih godina te je najavila da će se sigurno smanjiti stavke za materijalne troškove.