U Vatikanu potpisana deklaracija protiv suvremenog ropstva i klimatskih promjena

bandic-vatikan

U društvu s kolegama gradonačelnicima, guvernerima i predsjednicima 63 udruga gradova Europe i Svijeta, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić potpisao je danas u Papinskim akademijama znanosti i društvenih znanosti u Vatikanu Zajedničku deklaraciju protiv suvremenog ropstva i klimatskih promjena.

Uoči potpisivanja, zagrebački gradonačelnik i potpisnici Deklaracije prisustvovali su na audijenciji kod Pape Franje, objavljeno je na službenoj web stranici grada Zagreba.

Evo teksta dokumenta koji je danas potpisan u Vatikanu:

Deklaracija gradonačelnika
21. srpnja 2015.

Mi, niže potpisani, okupili smo se u Papinskim akademijama znanosti i društvenih znanosti kako bi se bavili problemima klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, ekstremnog siromaštva, društvene marginalizacije, uključujući trgovanje ljudima, u kontekstu održivog razvoja. Okupili smo se iz različitih kultura i sfera života, odražavajući zajedničku želju čovječanstva za mirom, srećom, prosperitetom, pravdom i održivošću okoliša. Na temelju enciklike Laudato Si’, razmatrali smo znatne znanstvene dokaze vezane uz klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem, nestanak bioraznolikosti te izloženost siromašnih ekonomskim, društvenim i ekološkim katastrofama.

Suočavajući se s kriznim situacijama koje se mogu pripisati klimatskim promjenama uzrokovanim ljudskim djelovanjem, socijalnom isključenošću i ekstremnim siromaštvom, okupili smo se kako bi izjavili sljedeće:

Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem su znanstvena stvarnost, i njihovo odlučno ublažavanje je moralni imperativ čovječanstva;

U tom temeljnom moralnom prostoru gradovi imaju ključnu ulogu. Sve naše kulturne tradicije potvrđuju prirođeno dostojanstvo svakog pojedinca povezano sa zajedničkim dobrom cijelog čovječanstva. Oni potvrđuju ljepotu, čudo i prirođenu dobrotu prirodnog svijeta i uvažavaju da je to dragocjen dar koji nam je dan na zajedničku brigu, čime nam je dana moralna obveza da poštujemo, a ne da pustošimo vrt koji je naš zajednički dom;

Siromašni i isključeni se suočavaju sa strašnim prijetnjama uzrokovanim klimatskim poremećajima, uključujući češće javljanje suša, ekstremnih oluja, valova vrućine i dizanje razine mora;

U okviru svojih tehnoloških mogućnosti, financijskih sredstava te vještina i znanja, svijet posjeduje sredstva za ublažavanje klimatskih promjena, te istovremeno zaustavljanje ekstremnog siromaštva, kroz primjenu rješenja održivog razvoja, uključujući usvajanje niskougljičnih energetskih sustava podržanih informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

Financiranje održivog razvoja, uključujući ublažavanje klimatskih promjena, potrebno je podržati kroz nove poticaje za prijelaz na niskougljičnu energiju te kroz neumornu težnju za mirom, koji će također omogućiti prijelaz javnog financiranja s izdvajanja za vojsku na hitna ulaganja u održivi razvoj;

Svijet bi trebao uvidjeti da bi sastanak na vrhu o klimatskim promjenama koji će se održati kasnije ove godine u Parizu (COP21) mogao biti zadnja stvarna prilika za pregovore o mjerama kojima se zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem zadržava ispod 2 stupnja Celzija, te koje bi zbog sigurnosti moralo ostati znatno ispod 2 stupnja Celzija. Trenutna krivulja bi mogla doseći i razornih 4 stupnja Celzija ili više.

Politički vođe svih država članica Ujedinjenih naroda imaju posebnu odgovornost da se na sastanku COP21 dogovore o odvažnom klimatskom sporazumu kojim se globalno zagrijavanje ograničava na granicu koja je sigurna za čovječanstvo, te istovremeno štiti siromašne i ranjive od trenutnih klimatskih promjena koje ozbiljno ugrožajavu njihove živote. Države s visokim dohotkom bi trebale pomoći u financiranju troškova ublažavanja klimatskih promjena u državama s niskim dohotkom kako su i obećale;

Ublažavanje klimatskih promjena će zahtijevati brzu preobrazbu svijeta u svijet koji pokreću obnovljivi i niskougljični izvori energije te održivo upravljanje ekosustavima. Te preobrazbe bi trebale biti provedene u kontekstu globalno dogovorenih Ciljeva održivog razvoja, koji se podudaraju sa zaustavljanjem ekstremnog siromaštva; osiguravanjem globalnog pristupa zdravstvenoj skrbi, kvalitetnom obrazovanju, sigurnoj vodi i održivoj energiji; te suradnjom kako bi se zaustavilo trgovanje ljudima i svi oblici modernog ropstva;

Kao gradonačelnici, obvezujemo se na jačanje, u našim gradovima i urbanim naseljima, otpornosti siromašnih i ranjivih te smanjenje njihove izloženosti ekstremnim uvjetima povezanih s klimom te ostalim ekonomskim, društvenim i ekološkim šokovima i katastrofama, koji potiču trgovanje ljudima i opasne prisilne migracije.

U isto vrijeme, obvezujemo se na zaustavljanje zlostavljanja, iskorištavanja, trgovanja i svih oblika modernog ropstva, koji predstavljaju zločine protiv čovječanstva, uključujući prisilni rad i prostituciju, trgovanje organima i kućno ropstvo; te na razvoj nacionalnih programa preseljenja i reintegracije kojima se izbjegava nedobrovoljna repatrijacija osoba koje su bile žrtve trgovanja ljudima (Usp. PASS-ova revizija Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, br. 16.2).

Želimo da naši gradovi i urbana naselja postanu socijalno uključiviji, sigurniji, otporniji i održiviji (Usp. ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda, br. 11).

Svi sektori i nositelji interesa moraju učiniti svoj dio, obvezati se da smo u potpunosti predani sukladno našim pojedinačnim mogućnostima.”